Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Provincie Groningen

Voor de toekomst

Een robuust toekomstperspectief en veilig fietsen

Op woensdag 7 oktober vervolgden de Provinciale Staten de commissievergadering van 30 september. Twee agendaonderwerpen moesten nog behandeld worden: het NPG en de uitkomsten van Praten met de Staten Jongeren over Groningen na corona. D66 benadrukte de noodzaak van een robuust toekomstperspectief in het NPG en kreeg een motie aangenomen die aanstuurt op betere fietsveiligheid voor de leerlingen van het Hogeland College.