Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Algemene Beschouwingen 2006 – bijdrage D66

28-06-2006 – Dit is het persbericht over de bijdrage van D66 aan de Algemene Beschouwingen die vandaag zijn gehouden.

Groningen, de energieprovincie voor een duurzame toekomst
D66 kiest in haar Algemene Beschouwingen van 28 juni 2006 voor een duurzame toekomst. En dan vooral op het gebied van energie.
D66 is er van overtuigd dat de duurzaamheidsbenadering geen modieus verschijnsel is, maar een noodzaak om de aarde op termijn leefbaar te houden. Het gaat in dit kader vooral over duurzame energie, of het nu gaat om windenergie, biomassa, energiebesparing, of het zoeken naar nieuwe technieken op het gebied van zonne-energie. Als er iets toekomstgericht is, dan is het wel de transitie naar een duurzaam energiebeleid en energiereductie.
"Het elektriciteitsgebruik stijgt, en stroom en gas worden steeds duurder. Er is dus meer power nodig om het provinciale energiebeleid te versnellen", aldus fractievoorzitter Tet Deinum-Bakker. "Maar weten de inwoners eigenlijk wel wat de provincie doet?" vraagt zij zich vervolgens af.

Een transparant provinciebestuur
Daarom wil D66 dat het communicatiebeleid van de Provincie Groningen zich richt op het informeren van de inwoners, en hen meer interactief bij beleid te betrekken. Het is de Provinciale Statenfractie van D66 nog steeds een doorn in het oog, dat de burger het debat dat vandaag wordt gehouden – waarin alle partijen aangeven wat zij het komende jaar voor de burger in petto hebben – alleen mee kunnen maken als ze in persoon aanwezig zijn. "En dat ondanks de snelle opmars van alle ICT-mogelijkheden, en de inzet van D66 om het uitzenden van de Statenvergadering via internet mogelijk te maken. Dat kan er toe leiden dat de Provincie Groningen straks op het gebied van bestuurlijke transparantie in de achterhoede speelt" zei Tet Deinum-Bakker bezorgd.

Vergrijzing
Verder vraagt D66 aandacht voor de vergrijzing. Alle politieke partijen zijn het erover eens dat er een toekomstgerichte visie moet komen op het gebied van wonen, welzijn en zorg met betrekking tot ouderen. D66 heeft al meerdere malen gepleit voor een meer gevarieerd aanbod op de woningmarkt voor senioren. Helaas bleef de discussie hangen op de argumenten van het college, die D66 verwijt dat zij pleit voor seniorengetto's, en dat D66 alleen wil bouwen voor rijke ouderen. D66 bestrijdt dit ten zeerste. "Wij zijn juist voor een divers aanbod, maar vinden het een gemiste kans om de kansen die deze doelgroep onze provincie biedt van tafel te vegen. Dat getuigd van een weinig toekomstgerichte benadering."