Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Amendement N361

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 februari 2009 heeft D66 onderstaand amendement ingediend.

Amendement op:

Voordracht van GS aan PS van Groningen voor het tracebesluit voor de N361 van de wegverbinding Mensingeweer-Winsum-Groningen (nr. 43/2008)

Schrappen van de besluiten 2 en 3 (bolletjes 2 en 3) op pagina 12

vervangen door de volgende tekst:
– voor het deeltraject Ranum-Groningen, op basis van een nadere uitwerking/ aanpassing van meerdere varianten, opnieuw een afweging te maken.
– de traject keuze voor het deeltraject Ranum-Groningen te bepalen op basis van een positieve afweging die gestoeld is op een gedetailleerdere kennis van de mogelijkheden binnen varianten.

Toelichting:
over de trajectkeuze Ranum-Groningen zijn de meningen niet alleen binnen de Staten niet unaniem maar zijn er ook diverse tegenwerpingen vanuit bewoners, belangenorganisaties en de Gemeente Groningen.

De argumentatie om te kiezen voor de 4b variant is in de voordracht (pag. 8) slechts gestoeld op een niet uitgewerkt aangenomen negatief aspect van de 4a variant (MMA) en wordt niet beredeneerd vanuit positieve argumenten.
Slechts de voorkeursvariant is in vorm aangepast om daar de negatieve aspecten enigszins te verzachten.
Het ligt voor de hand om in zo'n geval gedetailleerder in te zoemen op alle voor en nadelen en aanpassingsmogelijkheden van de verschillende varianten (zeker ook het MMA) om tot een goed oordeel te komen.