Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

D66 stelt schriftelijke vragen over Meavita

Afgelopen week hebben berichten gestaan in de media over ernstige financiële problemen bij Meavita, de moederorganisatie van Thuiszorg Groningen. Bij deze berichten werd gemeld dat deze problemen ook gevolgen kan hebben voor de cliënten van Meavita. De Staatssecretaris van VWS heeft hier ook een brief over gestuurd aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Al eerder heeft via de media ons het bericht bereikt dat het kapitaal dat Thuiszorg Groningen bezat, voor zij opging in Meavita in het fusieproces geheel of vrijwel geheel verdwenen is.

Naar aanleiding van deze signalen heeft de D66 fractie de volgende vragen gesteld aan het college:
1. Heeft het College kennis genomen van deze berichten?
2. Wat heeft het College gedaan, kunnen doen of gaat het College doen om de genoemde
problemen te voorkomen?
3. Is het College het met D66 eens dat te allen tijde voorkomen moet worden dat cliënten door
de financiële gevolgen verstoken blijven van de noodzakelijke zorg?
4. Is het College het met ons eens dat er samen met de Groningse gemeenten die een contract
hebben met Meavista door de provincie wordt worden gezorgd dat de noodzakelijke zorg
geleverd blijft?
5. Zo ja, hoe wil het College dit aanpakken?
6. Zo nee, waarom niet?
7. Naast de zorg is ook een financieel gezonde organisatie van belang in onze ogen. Wil het
College samen met de gemeenten een plan opstellen zodat straks een gezonde organisatie
ontstaat?
8. Zo ja, kan het College ons hierover informeren?
9. Zo niet, wat is hiervan de reden?

We houden u op de hoogte, zodra wij de antwoorden van het college hebben ontvangen.