Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

D66 wil meer keuzevrijheid middelbaar onderwijs voor minima

5-11-2008
"Alsof mensen met een kleine beurs alleen geschikt zijn voor het MBO. Ik vind dit ronduit stigmatiserend" zegt Piet de Vey Mestdagh (D66) na afloop van de Provinciale Statenvergadering van 5 november 2008. De motie van D66 om te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om ook de reiskosten te vergoeden voor 16 en 17-jarige scholieren aan het VMBO, HAVO en VWO, werd afgestemd door het college (PvdA, CDA en ChristenUnie), en de VVD (die tegen de hele regeling was).
 
Het college kwam met een voorstel om de reiskosten van 16 en 17-jarige scholieren naar de dichtstbijzijnde geschikte MBO-opleiding naar keuze te vergoeden, voor ouders die het niet al te breed hebben. Het gaat om het vergoeden van een trajectkaart naar de dichtstbijzijnde MBO-school, waar de gekozen opleiding wordt gegeven, als die meer dan 10 kilometer van de woonplaats van de scholier is. Een erg sympathiek idee, waar D66 het uiteraard mee eens is (al zou dit volgens D66 veel beter landelijk geregeld kunnen worden, net zo als de OV-kaart voor studenten aan het hoger onderwijs).
D66 vindt het voorstel van het college te mager, en zou deze regeling graag uitgebreid zien naar andere onderwijsvormen. Leerlingen die voor de HAVO of het VWO kiezen, vallen buiten de voorgestelde regeling. "Volkomen onterecht," aldus Piet de Vey Mestdagh. "De keuzevrijheid voor een opleiding met een kleine beurs wordt hiermee beperkt tot het MBO. Waarom mogen leerlingen van minder draagkrachtige ouders niet naar de HAVO of het VWO mogen? Dit is ronduit belachelijk!"
De fractievoorzitter van D66 vindt het onbegrijpelijk dat de collegepartijen niet eens hebben uitgelegd waarom ze tegen de motie van D66 waren, waarin gevraagd werd om te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om de regeling uit te breiden voor deze groep. D66 is van mening dat hiermee leerlingen van ouders met een kleine beurs richting het MBO worden gedreven, en zo niet worden gestimuleerd om voor een hoger opleidingsniveau te kiezen. "Financiƫn mogen geen reden zijn om voor een lagere opleiding te kiezen."