Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

D66 wil referendum voor provincie behouden

21-10-2004 – De D66-fractie in Provinciale Staten wil dat het in de provincie mogelijk blijft om na 1 januari 2005 een referendum uit te roepen. De fractie ziet met lede ogen de zogeheten tijdelijke referendumwet landelijk met ingang van die datum verdwijnen en roept het College van Gedeputeerde Staten op gebruik te maken van het recht dat provincies en gemeenten behouden om zelfstandig een referendum uit te schrijven. D66 vraagt zich bovendien af wat het wegvallen dan de wet betekent voor het voorgenomen referendum over de Zuiderzeelijn in 2006.

Fractievoorzitter Fleur Gräper – van Koolwijk heeft over 'dit voor de Democraten belangrijke punt' schriftelijke vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten. "De Kamerleden Dubbelboer van de PvdA en Duyvendak van GroenLinks hebben geprobeerd om de wet een permanente status te geven maar dat is in Den Haag mislukt," zegt Gräper. "Wat landelijk kennelijk niet kan, dat proberen we dan maar op het niveau van provincie en gemeente te regelen." Zij heeft haar schriftelijke vragen inmiddels binnen de partij al rondgestuurd en vraagt de gemeenteraadsleden van D66 in de provincie Groningen om soortgelijke initiatieven ter nemen. "Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn als het straks voor de bevolking niet meer mogelijk blijkt om zich door middel van een volksraadpleging uit te spreken over iets als bijvoorbeeld de Zuiderzeelijn," aldus Gräper.

De schriftelijke vragen:

Geachte heer, college,

Op 1 januari aanstaande vervalt de tijdelijke referendumwet. Een initiatief in de Tweede Kamer van de leden Dubbelboer en Duyvendak om de wet een permanente status te geven is onlangs mislukt. Dat heeft ook consequenties voor de mogelijkheden in onze eigen provincie om een referendum uit te roepen. Provincies (en gemeenten) behouden echter de mogelijkheid door middel van eigen verordeningen de mogelijkheid tot referenda open te houden. Naar aanleiding hiervan heeft de D66 fractie een aantal vragen;

1. Wat zijn de gevolgen voor de provincie Groningen bij het wegvallen van de tijdelijke referendumwet?
2. In hoeverre heeft het aflopen van de tijdelijke referendumwet gevolgen voor het voorgenomen referendum over de Zuiderzeelijn begin 2006?
3. Is het college bereid een verordening te vervaardigen die de het mogelijk maakt ook na 1 januari 2005 een referendum in de provincie Groningen uit te roepen?