Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Initiatiefvoorstel D66: provinciale referendumverordening

6-7-2005 – Tijdens de algemene beschouwingen heeft D66 een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een provinciale referendumwet, zodat inwoners van provincie Groningen de mogelijkheid krijgen om een referendum aan te vragen.
Door het afschaffen van de tijdelijke referendumwet per 1 januari 2005 was het niet meer mogelijk om in de provincie referenda te houden. Vele gemeenten en provincies hebben inmiddels een eigen verordening en wij vonden dat Groningen niet achter kon blijven. Er is een kort uitgangspuntendebat gehouden, waarbij de meeste partijen het in ieder geval waard vonden om verder te praten over het initiatief van D66. Alleen de PvdA had hier geen behoefte aan. Zij zijn van mening dat het referendum te veel schadelijke neveneffecten kent, en zij zien niet in hoe dit instrument een bijdrage kan leveren om de kloof tussen burger en politiek kleiner te maken. Bovendien vinden zij het voorstel een uitholling van de representatieve democratie, en zijn ze bang dat het leidt tot een onheldere verantwoordelijkheidsverdeling. Wij waren stomverbaasd over deze reactie van deze partij, aangezien de PvdA landelijk een groot voorstander is van het referendum. Blijkbaar is de Groningse statenfract ie minder progressief dan hun collega's in Den Haag…
Het CDA is geen voorstander van een correctief referendum, zoals D66 voorstelt. Maar ze kunnen wel leven met een raadgevend referendum.
De VVD kon op dit moment nog niet instemmen met ons voorstel. Zij wilden graag eerst antwoord hebben op een aantal technische vragen: over de procedure, de wijze van stemmen, en de kosten. Maar ze waren wel bereid om verder te praten over het voorstel van D66.
De ChristenUnie wil alleen een referendum in zeer uitzonderlijke gevallen, en zal daarom het voorstel van D66 niet steunen. Maar de deur staat op een heel klein kiertje.
GroenLinks, SP en de Partij voor het Noorden waren wel voorstanders, al waren er wel enkele details waarover ze later nog verder over wilden spreken.

Binnenkort zal er in de commissie verder over deze provinciale referendumverordening worden gesproken. D66 zal kijken of ze het voorstel iets kunnen aanpassen, zodat andere partijen er wellicht wel mee kunnen instemmen. We hopen dat dit lukt, en ook in Groningen referenda gehouden kunnen worden. Wij zijn één van de weinige provincies waar dit nog niet mogelijk is… Hopelijk zal er in de commissie Bestuur en Financiën van 14 september een democratische stap gezet worden! Aan D66 zal het in ieder geval niet liggen.