Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2009

Cultuureducatie is voor D66 een belangrijk punt

In augustus kreeg D66 signalen dat het dit jaar niet goed ging met cultuureducatie in onze provincie. Het bereik onder de scholen in de provincie was drastisch afgenomen. Was er vorig jaar nog een bereik onder de scholen van 96%, het zou dit jaar tot en met augustus nog maar 10 tot 15% zijn. Voor ons redenen om hier in de commissie aandacht aan te besteden. Dit hebben wij gedaan toen de criteria van het fonds waar ook de cultuureducatie onder valt ter sprake kwam.

De brief die het College had gestuurd was erg positief, er werd druk gebruik gemaakt van het fonds. Maar naar aanleiding van mijn vraag over het bereik bleek dat dat inderdaad erg laag was.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Wij hebben in de Statenvergadering van 23 september hier dan ook een motie over ingediend, welke mede ondertekend werd door de VVD en de SP. De oppositiepartijen (Groen Links, Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren) steunden de motie, de CU was positief en het CDA had nog wat vragen voor de gedeputeerde. De PvdA was tegen.

Uit de antwoorden van de gedeputeerde bleek dat er een aantal aanvragen via instellingen waren binnengekomen waardoor het bereik onder de scholen veel hoger was dan in eerste instantie leek, namelijk ongeveer 40 tot 45%. Hij gaf ook aan dat hij de motie eigenlijk overbodig vond, maar ook dat hij hem als ondersteuning van zijn beleid zag. In de motie werd opgeroepen om al in dit jaar het bereik te vergroten en er op toe te zien dat er volgend jaar een zo groot mogelijke dekking over de provincie komt wat betreft de cultuureducatie.

Bij de stemming bleek dat uiteindelijk alleen de PvdA tegenstemde en alle andere partijen voor de motie hebben gestemd.

De reden dat de PvdA tegenstemde was omdat zij eerst de evaluatie die is toegezegd willen afwachten en het feit dat het beter gaat dan eerst werd gedacht er geen noodzaak is om nu al acties vanuit het college te eisen.