Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 april 2010

Fractiemiddag maart 2010

Zaterdag 27 maart zijn alle nieuwe D66-raadsfracties bij elkaar geweest op initiatief van de Groninger Statenfractie. Tot voor kort was D66 in slechts 4 gemeenten vertegenwoordigd, na de verkiezingen zijn dat veel meer gemeenten. Elkaar leren kennen was dan ook in onze ogen noodzakelijk.
Na een korte kennismaking heeft iedere raadsfractie zijn ervaringen tot nog toe gemeld en ook gezegd wat er zoal speelt bij hen in de raad.
Op basis daarvan kwamen er een aantal thema's naar boven die daarna in kleine groepjes 4 thema's zijn uitgediept. Helaas was er geen tijd om alle thema's te bespreken. De 4 besproken thema's zijn:
gemeentelijke samenwerking/herindeling, bevolkingskrimp, bezuinigingen en infrastructuur.

Aan het eind van dit formele deel kwam de vraag of zulke bijeenkomsten vaker georganiseerd kunnen worden. Het werd als erg inspirerend ervaren en helpt ook bij een aantal dossiers.
Alles bij elkaar was het een goede middag, afgesloten met een etentje, wat zeker nog een herhaling krijgt wat ons betreft!

Doede de Vries
burgerlid Statenfractie D66 Groningen

Hierbij een foto-impressie van de fractiemiddag, die gehouden werd op zaterdag 27 maart 2010. Hiervoor waren alle D66-gemeenteraadsleden in de provincie Groningen uitgenodigd. De foto's zijn genomen met een mobiele telefoon, in een vrij donkere ruimte, dus daardoor soms onscherp.