Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 juni 2010

D66 stelt kritische vragen over kwaliteit basisscholen

In februari is in de Staten van Groningen gesproken over het kwaliteitsakkoord en krediet kwaliteitsfonds Basisonderwijs. De Staten hebben toen besloten tot het beschikbaar stellen van een krediet van 450.000 euro.
De concrete afspraak tussen de Groninger scholen, de Provincie en het Rijk is als ingekomen stuk in de commissie geweest. De afgesproken doelstelling in Groningen is om het aantal zwakke scholen terug te brengen van 10% naar 9% en het aantal zeer zwakke van 3% naar 1%. In Drenthe is in de vergelijkbare concrete afspraak het streven opgenomen om te komen tot 0% zeer zwakke en zwakke scholen.
D66 heeft als enige kritiek op de voordracht geuit dat de ambitie niet is het verminderen van zwakke en zeer zwakke scholen tot nul.
D66 wilde daarom het ingekomen stuk agenderen maar dat werd niet gehonoreerd; vandaar de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat tussen Provincie Drenthe, scholen en Rijk is afgesproken dat het steven wel naar nul is?
2. Denkt het college dat Drenthe een realistisch, haalbaar c.q. wenselijk streven in de overeenkomst hebben opgenomen?
3. Kan het college aangeven wat het verschil in aanpak tussen Drenthe en Groningen is dat dit verschil rechtvaardigt?
4. Bent u het met D66 eens dat een vastgelegd streven verantwoordelijkheid schept bij de betrokken partijen?

Bijlage: Verschillen in doelen kwaliteitsakkoord basisonderwijs 2010 en 2011