Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 juni 2010

D66 stelt vragen over windmolens

Geacht college,

Onlangs hebben ons berichten bereikt dat er boeren benaderd worden om land te verkopen met de intentie om hier windmolens op te gaan bouwen. Deze gronden liggen niet in de gebieden die in het Provinciaal OmgevingsPlan (POP) hiervoor zijn aangewezen. Naar aanleiding hiervan heeft D66 de volgende vragen voor u.

1. Heeft het College ook gehoord of boeren in de Carel Coenraad polder benaderd zijn om gronden te verkopen ten behoeve van een nieuw windmolenpark of op een andere plaats in de provincie buiten de mogelijkheden van het POP?

D66 maakt zich vooral zorgen of GS wel in beeld heeft waar dit soort initiatieven nu plaats vinden.
In de Herstel en Crisiswet is opgenomen dat een inpassingbesluit door de provincie genomen moet worden als er door een lagere overheid niet wordt meegewerkt aan het aanleggen van een windmolenpark. De Provincie Groningen heeft in het POP eerder te weinig dan te veel ruimte aangewezen voor haar eigen windenergieambities. Het ligt in de lijn van de verwachting dat het Rijk haar grotere ambities met behulp van deze wet ten uitvoer zal willen leggen. Zeker als ze concrete aanbiedingen uit de markt krijgen.

2. Is het College zich er bewust van dat dit artikel haar beleid m.b.t. de plaatsing van windmolens kan doorkruisen.
3. Wat is het rijksbeleid op dit dossier?
4. Als het Rijk de Provincie Groningen aanzet tot het maken van een inpassingplan, hoe wil het College daar dan mee omgaan?
5. Heeft het college hierover contact/afstemming met het Rijk?
6. Is het college, samen met D66 van mening dat juist waardevolle gebieden als de Carel Coenraadpolder niet gebruikt moeten worden voor het opwekken van windenergie?
7. Is het college net als D66 van mening dat het beter is om het aantal zoekgebieden ten behoeve van windenergie in het POP uit te breiden zodat alternatieven voor nieuwe locaties van windmolens een provinciale afweging krijgt?
8. Is het College bereid om te accepteren dat er meer zoekgebieden in het POP worden opgenomen?

Namens de D66 fractie,
Piet de Vey Mestdagh