Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 juni 2010

Streven naar een provincie zonder zwakke scholen

D66 heeft vandaag o.a. onderstaande motie ingedient tijdens de Algemene Beschouwingen. Deze motie is aangenomen!

Provinciale staten van Groningen in vergadering bijeen op 30 juni 2010;

Overwegende dat;

– Er tussen Rijk, Provincie Groningen en scholen een kwaliteitsakkoord is gesloten.
-De afgesproken doelstelling in Groningen is om op 31 december 2011 het aantal zwakke scholen terug te brengen van 10% naar 9% en het aantal zeer zwakke van 3% naar 1%. (het landelijk gemiddelde).
– De Staten van Groningen daarvoor een krediet van 450.000 euro beschikbaar hebben gesteld.
– Er tussen Rijk Provincie Drenthe en de scholen daar een akkoord is gesloten met de zelfde doelstelling.
– In het Drentse akkoord bovendien een streven is opgenomen om in 2014 geen zwakke en zeer zwakke scholen meer te hebben.

Voorts overwegende dat;

– Het college van GS het met D66 (antwoorden schriftelijke vragen) eens is dat een vastgelegd streven verantwoordelijkheid schept bij de betrokken partijen.
-Het mooi zou zijn als het streven naar 0% zwakke scholen in 2014 alsnog toegevoegd zou kunnen worden aan het kwaliteitsakkoord in Groningen.
– Het aantal zwakke scholen in Groningen het afgelopen jaar is toegenomen van 38 naar 52.

Spreken uit dat;

-De Staten van Groningen een streven naar 0% zwakke en zeer zwakke scholen in de Provincie onderschrijven.