Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 november 2010

D66 steunt Ombudsman bij standpunt over kappen Robiniabossen

Fractievoorzitter Piet de Vey Mestdagh van D66 staat achter de Ombudsman, als het gaat om het standpunt over de Robiniabossen.

De Ombudsman heeft de handelswijze van het bestuur van Bellingwedde onderzocht met betrekking tot het behandelen van klachten (muizenoverlast) bij de Robiniabossen. Deze Robiniabossen zijn destijds aangeplant als belegging in hardhout. Echter, vanwege een te vochtige bodem en muizenplagen kan het bos als verloren worden beschouwd en wordt het bos nu gekapt.

De conclusie van de Ombudsman was dat de Burgemeester en Wethouders van Bellingwedde zich niet correct in deze zaak hebben gedragen. B&W besloten de adviezen van de Ombudsman te negeren. De Ombudsman heeft daarom in oktober 2010 zijn de resultaten van het onderzoek overlegd aan de gemeenteraad van Bellingwedde met het verzoek de zaak ter hand te nemen.

In de Staten lag een motie van de PvdA voor om als Provinciale Staten de gemeenteraad van Bellingwedde te verzoeken hier serieus mee om te gaan.

"Inhoudelijk is D66 het met de motie eens, maar het is niet aan Provinciale Staten om de gemeenteraad van Bellingwedde, een door de burgers gekozen orgaan, te vertellen dat en hoe zij hun werk moeten doen op een concreet onderwerp. Dat zou hetzelfde zijn als de Tweede Kamer het niet eens is met Gedeputeerde Staten van Groningen en dan een motie zou aannemen hoe Provinciale Staten van Groningen zou moeten handelen. Dan zou het huis hier te klein zijn." aldus De Vey Mestdagh (D66).

Volgens de Ombudsman ligt de bal nu bij de gemeenteraad van Bellingwedde. D66 is het daar mee eens.