Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 januari 2011

D66 Groningen: Provinciaal Omgevingsplan kan in de prullenbak

Het D66 verkiezingsprogramma is vanaf vandaag hier beschikbaar in PDF-formaat. Eén van de zaken die D66 voorstelt direct te doen is Gemeenten meer vrijheid geven bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Hiervoor moet vervroegd het Provinciaal Omgevingsplan (POP) worden herzien.

D66 heeft hier al voor gepleit bij de vaststelling van het POP en moties en amendementen hiervoor ingediend. Inmiddels lijken meer partijen de noodzaak te beseffen dat er een herijking moet komen van het door de provincie voorgeschreven gebruik van ruimte.

‘Het huidige POP schrijft zaken generiek dwingend voor en is onnodig betuttelend op details. Gemeenten zijn beter in staat het maatwerk te leveren dat past bij de lokale situatie’, aldus D66 lijsttrekker Piet de Vey Mestdagh.

Ruimte voor ondernemende mensen
D66 ziet de vroegtijdige herziening van het POP als een belangrijke stap voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden. In de huidige tijd van demografische transitie wil de partij de inwoners van deze gebieden de ruimte geven om zich te ontwikkelen.

Ondernemende mensen zijn volgens D66 cruciaal voor de leefbaarheid in de Provincie, omdat zij de drijvende kracht vormen achter het verenigingsleven en allerhande activiteiten. D66 pleit er dan ook voor om kleine bedrijvigheid overal in de provincie toe te staan en binnen herstructurerings- en revitaliseringsprogramma’s specifiek aandacht te hebben voor de ruimtelijke facilitering van deze groep bedrijven. 'Dit laat natuurlijk onverlet dat er oog moet blijven voor het waardevolle landschap', voegt de Vey Mestdag toe. Hij ziet hiervoor met een minder dwingend POP ook voldoende mogelijkheden.