Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 februari 2011

D66: ''Onderwijs is de basis''

D66 ziet voor de provincie een bescheiden maar belangrijke taak op het vlak van onderwijs. De taken op dit gebied zijn grotendeels verdeeld over de gemeenten en de Rijksoverheid. Voor de provincie is pas een nuttige rol weggelegd als er in deze verdeling

gaten vallen of onnodige doublures dreigen te ontstaan.

Spreiding aanbod

Natuurlijk streeft D66 naar een goede spreiding van het

onderwijsaanbod (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) over de provincie. Nog belangrijker voor ons zijn de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de regionale behoefte van het bedrijfsleven. De regionale opleidingscentra (ROC’s) hebben de eerste stappen gezet om tot

meer samenwerking en afstemming te komen voor bepaalde opleidingen. D66 juicht dit initiatief van harte toe. Het is van groot belang dat de ROC’s de komende tijd op meer deelgebieden gaan samenwerken, met name binnen het techniekonderwijs.

Verder zou D66 graag zien dat de ROC’s daarnaast kiezen voor topopleidingen in een paar deelsectoren zoals energietechniek en procestechniek. Deze opleidingen sluiten goed aan bij belangrijke economische clusters en kunnen deze verder versterken.

 

D66 ondersteunt ook vensterschoolprojecten in de gehele provincie. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

 

Zwakke scholen

D66 streeft naar 0% zwakke en zeer zwakke scholen. D66 wil dat het streven naar 0% zwakke scholen wordt toegevoegd aan het kwaliteitsakkoord van Groningen.

 

Akkoord van het Noorden

D66 vindt dat het Akkoord van Groningen moet worden

opgeschaald naar het Akkoord van het Noorden. Het gaat hier om de samenwerking tussen de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van de kenniseconomie. D66 pleit voor een Akkoord

van het Noorden waarbij de noordelijke hogescholen, de Rijksuniversiteit Groningen, de toptechnologische instituten, zoals Wetsus en Astron, en de topziekenhuizen samen de drager worden

van een vitale kenniseconomie in Noord-Nederland. Een goede verbinding met het bedrijfsleven is hierbij essentieel. D66 vindt dat de noordelijke overheden deze samenwerking moeten stimuleren en ondersteunen.