Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 februari 2011

"Bezuinigingen passend onderwijs treffen alle scholieren!"

De D66 lijsttrekkers van de drie noordelijke provincies
concludeerden donderdagmiddag na afloop van hun werkbezoek aan RENN4 dat de
bezuinigingen op het passend onderwijs naast alle scholieren in het speciaal
onderwijs, ook het regulier onderwijs zullen treffen. Marianne van der Tol
(Drenthe), Marieke van de Ree (Fryslân) en Piet de Vey Mestdagh (Groningen)
lieten zich door Leendert de Boom (voorzitter college van bestuur RENN4) en
Corine van Helvoirt (verenigingsmanager van de landelijke vereniging cluster 4)
informeren over de gevolgen van de bezuinigingen op passend onderwijs voor de
noordelijke regio.

Volgens het huidige kabinet kan het mes in het passend
onderwijs. Deze bezuinigingen of "politieke keuzes" zoals Corine van
Helvoirt de maatregelen betitelt zijn opgebouwd uit twee rondes. "Door de
eerste ronde zullen we de helft van de ondersteuning moeten afstoten" stelt
Leendert de Boom. Een bezuiniging van 300 miljoen op het budget voor de meest
zwakke leerlingen heeft Minister van Bijsterveldt afgelopen week door de Tweede
Kamer weten te loodsen. "Het speciaal onderwijs in Nederland verliest door
deze eerste ronde naast budget ook veel expertise" stelt van Helvoirt. De
gevolgen van de bezuinigingen moeten niet alleen gezocht worden in het speciaal
onderwijs. Niet vergeten moet worden dat de leerlingen die door deze
maatregelen niet meer in het speciaal onderwijs terechtkunnen in het reguliere
onderwijs zullen instromen."Deze ontwikkeling doet afbreuk aan de
kwaliteit van onderwijs en veroorzaakt een domino-effect. Voor zowel de zorg-
als niet zorgleerling houdt de onderwijzer minder tijd over" stelt Marieke
van de Ree (D66 Fryslân). Naast de bezuinigingsmaatregel op het passend
onderwijs snijdt het kabinet ook in de Jeugdzorg."Een waarborging van de
kwaliteit van onderwijs en jeugdzorg is essentieel. Als D66 in de drie
noordelijke provincies moeten we hier de komende periode juist op investeren. Alleen
hierdoor bieden we elke scholier de mogelijkheid om zich maximaal te
ontwikkelen" formuleert Marianne van der Tol (D66 Drenthe) de opdracht die
de Statenleden mee terug namen naar hun provincies.