Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 april 2011

Provincie Groningen krijgt Paarsplus college

De partijen PvdA, VVD, D66 en Groenlinks hebben een akkoord bereikt over een collegeprogramma voor de periode 2011 – 2015 met de titel 'Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!'. De partijen zullen een college vormen waarin zes gedeputeerden functioneren. Zaterdag aanstaande raadplegen de partijen hun ledenraad respectievelijk gewestelijke vergadering. De installatie van het nieuwe college staat gepland op 13 april.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De nieuwe coalitie staat voor een open, communicatieve bestuursstijl van samenwerking met belangenorganisaties en inwoners uit de Groninger samenleving. De coalitie geeft in het collegeprogramma prioriteit aan werk, energie en leefbaarheid. Beschikbare middelen worden bij voorrang ingezet voor versterking van de regionale economie, werkgelegenheid, verduurzaming, innovatie en de aanpak van de krimpproblematiek. Het financiële kader van het programma is gebaseerd op het bezuinigingsprogramma dat in 2010 door Provinciale Staten is aangenomen. De resterende ruimte wordt aangewend voor nieuw beleid.

Kandidaat-gedeputeerden
Het college gaat met zes gedeputeerden aan de slag. De kandidaat-gedeputeerden zijn:

  • William Moorlag (PvdA)
  • Wilma Mansveld (PvdA)
  • Marianne Besselink (PvdA)
  • Mark Boumans (VVD)
  • Piet de Vey Mestdagh (D66)
  • Wiebe van der Ploeg (Groenlinks)

Vaststelling akkoord
Het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling moet nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten. De Staten zullen dan ook een besluit tot de benoeming van de zes gedeputeerden nemen. Dit zal plaats vinden in de Statenvergadering van woensdag 13 april aanstaande. Overigens wordt het collegeprogramma  2011-2015 op 9 april a.s. nog ter vaststelling voorgelegd aan de Gewestelijke Vergadering van de PvdA, ledenvergadering van D66 en Groenlinks.

De Algemene Regio Vergadering van D66 zal plaatsvinden in Soutterain hotel Corps de Garde, Oude Boteringestraat 74. De vergadering zal starten om 13.00.

De D66 fractie is erg content met het resultaat en ziet duidelijk het D66 profiel terug in het college akkoord.

 

Het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling vind je hier