Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 juni 2011

Plan van Aanpak ziekenhuiszorg Noord & Oost-Groningen

In de Statenvergadering
van 1 juni werd gesproken over een plan van aanpak op de ziekenhuiszorg in de Provincie
Groningen. Namens D66 was Paula Benjamins van Oudheusden de woordvoerder, ze
benadrukte dat hier om een Globaal plan ging. ‘De provincie heeft een bescheiden,
maar belangrijke rol in de zorg.’ De provincie heeft een coördinerende rol als
het gaat om de beschikbaarheid van voorzieningen.

De provincies
ook verantwoordelijk voor een optimale spreiding en de bereikbaarheid van
ambulances. Vandaag de dag voldoet Groningen ruim aan de landelijke eisen,
hiervoor zijn complimenten op zijn plek.

D66 kijkt
naar de toekomst en vraagt zich af of we dan nog wel aan de eisen voldoen als
we op huidig niveau blijven. Paula Benjamins-van Oudheusden stelde onder andere
dat mogelijke clustering van ziekenhuizen meer vervoersbewegingen tot gevolg
kan hebben. De Statenfractie van D66 wilde weten wat voor invloed deze
ontwikkeling kan hebben op de ambulancezorg en het beleid van de provincie.

De zorgvisie
is een uitwerking van het onderzoeksrapport ‘Zorglandschap Oost-Groningen en Noordoost
Drenthe’. In dit rapport wordt over de grens gekeken. D66 vraagt zich af waarom
er in de zorgvisie geen melding van mogelijke samenwerking over (provincie)grenzen
wordt gedaan. D66 heeft de oproep gedaan aan de Gedeputeerde om naast de
provinciale partijen ook anderen uit te nodigen die over de provincie- of
rijksgrens zitten. Zo zou spreiding, bereikbaarheid en bovenal kwaliteit
gewaarborgd zijn, stelt Benjamins-van Oudheusden.

De D66 fractie
sprak de hoop uit dat er door partners in de zorgketen verder zou worden
gewerkt aan een plan waarmee de kwaliteit van de zorg in Noord-Nederland
gewaarborgd zou zijn.

Het plan van aanpak kunt u hier vinden.