Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juli 2011

Forum door Provinciale Staten

Vandaag is, tijdens de van te voren al veel besproken Statenvergadering, de REP subsidieaanvraag  Grote Markt goed gekeurd. D66 is zeer verheugd met deze gebeurtenis. "Voor onze fractie stond de subsidieaanvraag niet ter discussie" aldus Paula Benjamins, de fractievoorzitter van D66.

D66 acht het bewezen dat de subsidieaanvraag aan alle REP eisen voldoet en daardoor door de Staten niet afgewezen kan worden. "Daarnaast is onderstreept, ook nog door de commissie Terlouw, dat het de gebiedsontwikkeling van de Grote Markt een economische structuur versterking biedt voor de stad Groningen. Als D66 zien wij met de komst van het Forum kansen voor sectoren die Groningen kenmerken, zoals de cultuur, de kennisinstellingen het MKB".

In de bijdrage die D66 leverde aan het debat werd het perspectief van waaruit de fractie besloot duidelijk: "Het project 'De gebiedsontwikkeling Grote markt Oostzijde Forum voldoet aan de REP criteria voor economische structuur versterking en een van de twaalf programmalijnen. Kortom, de aanvraag voldoet aan het toetsingskader zoals deze is vastgesteld door de Provinciale Staten van Groningen".<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />