Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 augustus 2011

Eerste reactie D66 op besluit GS over kolencentrale RWE

Onlangs heeft Provinciale Staten een brief ontvangen betreffende de vergunningen voor de bouw van de RWE kolencentrale in de Eemshaven. Naar aanleiding daarvan is een discussie ontstaan over het al dan niet voortzetten van de bouw van deze centrale.

Het betreft hier een juridisch complex vraagstuk, waar Gedeputeerde Staten, niet alleen bevoegd gezag is maar ook de afweging moet maken. De provincie moet op dit moment het belang van alle stakeholders afwegen. 
 
De huidige situatie  is een goed voorbeeld van  waarom milieuvergunningen verleend zouden moeten worden op Europees niveau. Kolencentrales zijn grensoverschrijdend vervuilend en de vergunningen zouden dus door een grensoverschrijdende instantie moeten worden verleend. Energiepolitiek kan je niet als provincie alleen voeren, hier heb je een grotere politieke macht voor nodig.  
D66 betreurt dat destijds is besloten door drie verschillende overheidsinstanties tot de bouw van de kolencentrales in de Eemshaven. "Onze fractie is en blijft tegen kolencentrales en vervuilende energiebronnen" al dus D66 Statenlid Tim Zwertbroek. Duurzame energie, in de vorm van zonne energie, wind energie of biogas heeft de toekomst. Hiervoor zal D66 zich altijd blijven inzetten.