Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 maart 2015

Landelijke Bustour ‘Nieuwe Groei’ in Appingedam

Op woensdag 12 maart 2015 eindigde de landelijke bustour van die dag in Appingedam. In de Oude Rechtbank hielden Tweede Kamerlid Wouter Koolmees en Lijsttrekker Tim Zwertbroek een kort betoog over hun visie over de ‘Nieuwe Groei’ in de provincie Groningen.

Wouter Koolmees startte zijn verhaal met de retorische vraag ‘Is de groei wel nodig?’ Jazeker, betoogde hij, want groei is veel meer dan alleen economische vooruitgang. Het gaat ook over de levenskwaliteit en voorzieningen. We leggen de focus op een toekomst-vaste groei, waarin we de aarde niet langer willen uitputten en de welvaart maatschappelijk moeten verdelen.

De wereld veranderd. De huidige trends zijn mondiaal zichtbaar: vergrijzing, globalisering, informatie-uitwisseling, robotisering en er is een steeds sterker behoefte aan individualisering. Van deze trends moeten we leren, zodat we verder kunnen groeien.

Met Nederland gaat het economisch gezien niet zo goed. Europa wordt ingehaald door de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) en Nederland kampt met een financieel begrotingstekort. Maar gelukkig geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan dat het beter gaat. Ondanks dat de werkeloosheid nog steeds hoog is, is er wel sprake van economische groei en een aantrekkende banenmarkt.

We moeten tot de conclusie komen dat traditionele groeimotoren inmiddels zijn opgebrand. Grondstoffen raken op, de bevolkingsgroei is laag en de samenstelling vergrijsd. Onze enige troef is de productie. Nederland heeft een productiestrategie nodig. De groeidrive van de komende jaren ligt dan ook bij de productiviteit.

De stip op de horizon voor in 2030, is dat Nederland als centrum gezien kan worden voor duurzame productie en waardecreatie. De economie van de toekomst ligt bij onderwijs, technologie en kleinschalige kracht. Er valt veel winst te behalen op de arbeidsproductiviteit.

Onze uitdaging ligt bij het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk is de hoeveelheid ruimte die nodig is voor de productie van wat we gebruiken (energie, voedsel, productie e.d.) en de opname van de CO2 die we uitstoten. Deze ruimte wordt gemeten in hoeveelheden productief land. Nederland verbruikt meer dan dat onze aardbol ons kan geven en die trend is stijgende. Nu is het moment om met duurzame energie verder te gaan.

Tim Zwertbroek neemt het verhaal over en koppelt de economische groei met de onrust omtrent aardbevingen door meteen het standpunt in te nemen “Iedereen heeft recht om te wonen in een omgeving die veilig is”.

Groningen moet en kan koploper worden met groene energie. En groene energie is meer dan alleen windmolens en zonnepanelen. We moeten ZZP’ers meer ruimte geven en het aantal MKB’ers uitbreiden, kortom: we moeten investeren in de nieuwe economie. Investeren en ruimte geven voor de economische ontwikkelingen. De provincie moet en kan geld investeren voor dit soort projecten. Er is landelijk al uitgedragen dat er genoeg geldreserves zijn om dit te realiseren en dit is ook de ambitie van de D66 lijsttrekker.

Ook de infrastructuur is een facet waarin geïnvesteerd moet worden. De ambitie ligt onder andere bij het verkorten van de reistijd van Groningen naar Bremen: in anderhalve uur met het openbaar vervoer is te realiseren. Deze ontwikkeling, in combinatie met sneller internet, zal een vliegwieleffect hebben.

Tim Zwertbroek erkend dat er problemen zijn in de provincie, maar er liggen ook kansen. Investeringen in het MKB, energie en infrastructuur, daarmee maken we een sterker Groningen.

Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Uit het publiek kwamen er kritische vragen over de krimp in de regio, het imago van de provincie en de financiële vergoedingen naar aanleiding van de aardbeving schades. Groningen heeft een 1-0 achterstand ten opzichte van de rest van Nederland: we hebben te maken met een krimpregio en we ondervinden schade ten gevolgen van aardbevingen. Het imago van de provincie is geschaad, dus hoe wil D66 dit gaan aanpakken?

De krimp in de regio is een trend waar we niks tegen kunnen doen. Wat we wel kunnen doen is investeren: werken aan kwaliteit, efficiëntie en innovatie. Laat MKB’ers en ZZP’ers zich vestigen in dunbevolkte gebieden, zorg voor goed en snel internet en maak de omgeving aantrekkelijk voor grote en kleine bedrijven. En vooral, investeer in duurzaam en innovatief bouwen. Bouw energie neutrale huizen. Huizen die aardbeving bestendig zijn. Dit is een lastig proces, want in feite bouw je aan een brug terwijl je erover heen loopt, maar dit is wel de manier om naar de stip aan de horizon toe te werken. En wanneer je zo investeert in de provincie, dan kun je die 1-0 achterstand wegwerken en juist een voorbeeld zijn voor andere regio’s.