Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 maart 2015

Fokke Fennema: ‘Krimp? Kansen!’

Nog 3 dagen te gaan tot aan de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Elke dag laten we een kandidaat aan het woord die een standpunt van D66 Groningen toelicht. Vandaag is het de beurt aan Fokke Fennema, nummer 6 op de lijst, over de kansen die krimp in Groningen met zich mee brengt.

‘Groningen is veel meer dan een gasveld. Het is een ruime, mooie provincie met schone lucht. Veel mensen willen hier wonen en werken. D66 zet zich in voor het behoud van werkgelegenheid en verbetering van voorzieningen. Zoals door het tot stand brengen van snel internet en goed openbaar vervoer. Waar werkgelegenheid is, willen mensen wonen, helemaal in een mooie omgeving die goed bereikbaar is.

Om de leefomgeving mooi te houden, moet er evenwicht zijn tussen bedrijvigheid en natuurwaarden. Het Groninger Verdienmodel voor agrarische bedrijven is hier een goed voorbeeld voor.

Er is sprake van krimp, maar er komt ook geld beschikbaar in de vorm van compensatie voor de gaswinning. D66 wil dat geld investeren om de leefbaarheid in de provincie voor meer mensen te vergroten. D66 denkt in kansen en ziet de krimp als een uitdaging.

En nu vooruit. Juist in de provincie!’