Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 maart 2015

Bart Slagter: ‘Kracht van Stad en Ommelanden’

Foto door Ilse Claassen

Morgen zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Elke dag lieten we een kandidaat aan het woord die een standpunt van D66 Groningen toelicht. Vandaag is het de beurt aan Bart Slagter, nummer 9 op de lijst, over hoe stad en ommelanden elkaar versterken.

‘De stad is deel van de provincie. Beide hebben elkaar nodig, kunnen elkaar versterken. D66 wil overal in de provincie kansen creëren voor ondernemers en bewoners.

De provincie moet samen met gemeenten mensen de ruimte bieden om zelf oplossingen te bedenken en kansen te pakken. Dus geen gedetailleerde structuurplannen, minder regels en minder subsidies. In plaats daarvan innovatiefondsen en investeringsvoordelen voor innovatieve bedrijven.

Wij vinden dat gemeenten in de provincie groter moeten worden, om beter en efficiënter de nieuwe taken die ze van het rijk hebben gekregen uit te voeren. Ook wordt het dan mogelijk voor de provincie om samen met de gemeenten te zorgen voor een betere aansluiting op de omgeving. D66 wil dat doen door het realiseren van snel internet, een goede treinverbinding met Duitsland, goede bereikbaarheid van werkplekken, om maar eens een paar dingen te noemen. Ook kan dan een sterke stadsregio Groningen-Assen een gezicht krijgen. Samen hebben Groningen en Assen het volume om de motor van de provincie te worden.

D66 wil ook nieuwe manieren van produceren ondersteunen. Door minder regels. We willen bijvoorbeeld de regels schrappen die het alternatieve gebruik van leegstaande gebouwen belemmeren. Ook moet het makkelijker worden een onderneming op te richten. Op die manier krijgen startups en andere initiatieven in Groningen meer kansen. Ambtelijke organisaties moeten daarvoor meer samenwerken.

Kortom: een slagvaardige, samenwerkende provincie die initiatieven de ruimte geeft.

En nu vooruit!’

Bart Slagter, kandidaat #9