Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 oktober 2015

Groninger werkgelegenheid

We lezen in de kranten dat het Akkoord van Westerlee tot stand is gekomen, naar aanleiding van deel een van de Commissie van Zijl. Deel een richtte zich met name op werkgelegenheid en inzet van mensen werkzaam via de werkvoorzieningsschappen in deze provincie. Met de gemeenten is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de totstandkoming van het plan van aanpak. Dat plan ligt er nu.

Twee weken geleden was staatssecretaris Kleinsma op bezoek in Winschoten, juist hiervoor. In de rondvraag tijdens de commissie mobiliteit, economie, energie en cultuur van afgelopen week, heeft Statenlid Kruize vragen gesteld over het uitblijven van fase twee van het rapport van de Commissie Van Zijl. Dit is het deel dat zich zou richten op versterking van de economie en werkgelegenheid in het algemeen in deze regio, te verwachten in september 2015.

In het Akkoord van Westerlee staat dat 60% van de medewerkers van de werkvoorzieningsschappen naar het reguliere bedrijfsleven zal moeten doorstromen. Vertraging van deel twee van het rapport zou de uitvoering van het plan van aanpak kunnen verlammen, met alle gevolgen van dien. Statenlid Kruize: “Ook gelet op een integrale aanpak van plannen op dit gebied in de gehele regio is spoedige oplevering van dit rapport van cruciaal belang. Natuurlijk om ervoor te zorgen dat de medewerkers van bijvoorbeeld Synergon en Wedeka de juiste kansen krijgen, maar ook voor al die andere provinciegenoten die graag willen werken.’ Gedeputeerde Eikenaar(SP) gaf aan het met de kritische noot van D66 eens te zijn en het eveneens jammer te vinden dat oplevering van het rapport nu pas in december is voorzien.

Bianca Kruize vroeg verder nog naar de samenhang tussen de meerdere initiatieven die nu spelen. De provincie staat voor een miljoen euro garant voor het sectorplan grenzeloos werken. Dit plan richt zich op werkgelegenheid in Duitsland en België voor alle grensprovincies in Nederland. Kruize: “Prachtig initiatief, het werd hoog tijd. Het is wel van cruciaal belang dat de provincie ervoor zorgdraagt dat alle initiatieven zo integraal mogelijk worden opgepakt, zodat zij elkaar versterken in plaats van in het vaarwater te zitten’.

Verder stelde zij nog dat initiatieven voor het werken over grenzen parallel moeten lopen aan het opheffen van belemmerende regelgeving op dat gebied, denk aan verschillen in diploma-erkenning, ww-uitkeringen, belasting, pensioen. Immers, hier wordt al jaren over gesproken, maar werken over de grens is er nog steeds niet gemakkelijker door geworden omdat de verschillen er nog steeds zijn.  De gedeputeerde gaf aan dat dat laatste niet binnen het project viel, maar dat daar andere instanties mee bezig waren. U begrijpt: voldoende stof voor D66 om scherp te blijven en dit hele gebeuren constructief kritisch onder de aandacht te blijven brengen.