Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 oktober 2015

Het reilen en zeilen van de provincie

Nu de herfstvakantie in volle glorie gaande is, wordt het tijd om een klein beetje terug te blikken, maar vooral vooruit te kijken. Voor onze fractie is het af en toe best lastig om te merken dat velen geen idee hebben wat er in de provincie zoal speelt. Reden genoeg dat wij nog meer willen uitdragen wat wij doen, waarbij ook uw inbreng zal worden gewaardeerd. In ieder geval was onze eerste actie als fractie het zoeken naar een nieuwe fractiemedewerker die een kei op communicatiegebied is. Zo is Esther Lieveld-Veerman per 30 april onze gelederen komen versterken zodat wij gezamenlijk kunnen verder bouwen aan een goede zichtbaarheid en transparante informatiestromen.

Na een drukke maar mooie campagne, waaraan de kandidaten, het bestuur en veel van onze leden enthousiast hebben meegewerkt, was de uitslag van de verkiezingen voor D66 een feestje waard: vier Statenleden, deelname aan de coalitie en Fleur Gräper-van Koolwijk werd onze gedeputeerde. Vlak na de installatie van de Statenleden en Gedeputeerden moest er direct over de jaarrekening worden vergaderd en waren er Algemene Beschouwingen. Gezien de wel heel andere samenstelling van deze coalitie zijn er veel plannen, waarvan een flink deel in grote lijnen in de begrotingsbehandeling zijn uitgewerkt. Deze is op 23 september jongsleden aan de Staten gepresenteerd. Het is een knappe prestatie van college en ambtenaren om van een begroting met een flink tekort een begroting in elkaar te zetten die niet alleen financieel deugdelijk in elkaar zit, maar waarbij ook nog een beetje ruimte is voor eventuele nieuwe beleidswensen.

Nu komt dan de tijd dat zaken van het vorige college worden afgehandeld en plannen van het nieuwe college verder uitgewerkt. De cultuurnota 2016-2019 is inmiddels uitgewerkt en de provinciale omgevingsvisie is binnenkort aan de beurt. Momenteel wordt er ook met man en macht gewerkt aan een eerste opzet voor een plan voor de energietransitie, waarover wij in november verder gaan praten. Verder blijven een aantal terugkerende onderwerpen belangrijk: het openbaar vervoer, werkgelegenheid, toerisme en recreatie. En zeker niet te missen: de gaswinning en de emotionele en materiele gevolgen daarvan. Tot slot zitten we ook midden in het proces voor het vinden van een nieuwe kandidaat voor Commissaris van de Koning.

De provincie saai en afstandelijk? Nee hoor: er is meer dan genoeg te doen en er liggen mooie kansen in het verschiet om van onze provincie nu en in de toekomst mooier, krachtiger, duurzamer en leefbaarder te laten zijn. In alle openheid en vooral met elkaar.

De provincie is niet de ‘ver van mijn bed show’. De besluiten van de Staten hebben vaak grote invloed op uw directe leefomgeving. Wilt u eens meer weten over wat de provincie allemaal doet? Alle stukken zijn te vinden op www.provinciegroningen.nl. Wilt u meepraten of meedenken? Neem gerust contact op met onze fractiemedewerker voor een afspraak of benader een van de Statenleden. Wilt u eens gast van de Staten zijn? Ook dat kan! Ons statenlid Bianca Kruize is uw gastvrouw tijdens de Statenvergadering van 16 december. U kan zich aanmelden via de website van de provincie.