Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 november 2015

D66 zet in op Digitalisering Cultureel Erfgoed

In de Statenvergadering van 4 november 2015 heeft Statenlid Geert Kamminga opgeroepen tot een uitdagend cultuuraanbod in de provincie Groningen. Daarnaast diende D66 een motie in om digitalisering van cultureel erfgoed te bevorderen.

Tijdens de Statenvergadering werd het strategisch kader cultuur besproken. In dit kader geeft Gedeputeerde Staten aan hoe zij de komende jaren het culturele veld in de provincie Groningen wil stimuleren. De provincie Groningen investeert de komende jaren extra in cultuur. ‘Er bestaat een bloeiende culturele wereld in Groningen. We zijn trots op ons erfgoed en willen dat beschermen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat cultuur ons uitdaagt. Cultuur is van grote waarde voor de leefbaarheid, toerisme en vestigingsklimaat in de provincie.’ Aldus Statenlid Geert Kamminga.

Tijdens de Statenvergadering diende D66 een motie in om digitalisering van het culturele erfgoed te bevorderen. Met deze motie worden culturele instellingen opgeroepen om hun culturele erfgoed te digitaliseren, openbaar en toegankelijk te maken. ‘Door cultureel erfgoed te digitaliseren zorgen we er voor dat het goed bewaard blijft en daarnaast beter toegankelijk wordt. Een mooie uitdaging voor de komende jaren.’ Aldus Kamminga. Het strategisch kader cultuur werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen door Provinciale Staten.