Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2015

Provinciale Staten wil een veilig en kansrijk Groningen

Tijdens de Statenvergadering van 18 november 2015 bespraken Provinciale Staten het meerjarenprogramma van Hans Alders. Er is door alle fracties één motie ingediend met de nodige aandachtspunten voor het meerjarenprogamma. D66 heeft ook een aantal punten geformuleerd. Deze motie is unaniem aangenomen.

Meerjarenprogramma

Met de motie ‘Visie op een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’ wil D66 nadruk leggen op een aantal aandachtspunten. Zo wil D66 dat de waardevermeerderingsregeling ook na 1 januari 2016 voor iedereen beschikbaar moet zijn. Daarnaast wil de Statenfractie een minimale rol van de NAM en blijft de lobby voor forse reductie van de gaswinning onverminderd groot.

D66 gaf ook aan dat er nu snel en stevig werk moet worden gemaakt van de energietransitie. “Nederland moet af van zijn gasverslaving. Groningen heeft helaas moeten leren leven met de effecten van de gaswinning. Wij hopen dat Groningen als eerste in Nederland een samenleving krijgt die leeft in energieneutrale woningen en draait op alternatieve energievoorziening.” Aldus D66-fractievoorzitter Tim Zwertbroek.

Raad van State

Tijdens de Statenvergadering deed de Raad van State in Den Haag uitspraak over het niveau van de gaswinning zoals de minister dat heeft vastgesteld. De Raad van State oordeelde dat de gaswinning nog verder naar beneden moet, namelijk naar 27 miljard kuub gas per jaar.

Zwertbroek: “Dit is een belangrijke uitspraak van de Raad van Staten en een klein heugelijk feit voor Groningen. De gaswinning moet nog verder naar beneden. De Nationaal Coördinator Groningen, de regering, provincie en gemeenten moeten nu hard aan de slag om schadeherstel en versterking te bespoedigen. Daarnaast zijn investeringen in Economie, leefbaarheid en energietransitie van zeer groot belang. Op naar een veilig en groen Groningen!”