Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2015

Provinciale Staten nemen concept Omgevingsvisie aan

In de laatste Statenvergadering van 2016 heeft Provinciale Staten de ‘concept Omgevingsvisie’ aangenomen. Deze visie beschrijft wat er de komende jaren op ruimtelijk vlak mogelijk is in de provincie Groningen en heeft daarmee invloed op het dagelijks leven van de bedrijven en de Groningers. De komende maanden ligt de Omgevingsvisie ter inspraak, waarna hij in het voorjaar 2016 zal worden vastgesteld.

Door de nieuwe omgevingsvisie gaat een wens van D66 in vervulling. In tegenstelling tot de huidige regels wordt het nu mogelijk om op grotere schaal zonneakkers aan te leggen. In het licht van het ‘Akkoord van Parijs’ is dit een noodzakelijke stap in de energietransitie. De regels hiervoor zijn versoepeld en dankzij een amendement van D66 kunnen er ook zonneparken op leegstaande bedrijfsterreinen worden aangelegd. Statenlid Henri Schijf zegt hierover: ‘Deze omgevingsvisie draagt bij aan de energietransitie en dat is nodig ook: de tijd dringt!’

Maar de omgevingsvisie zorgt voor veel meer mogelijkheden. Zo verschaft de visie meer ruimte voor gemeenten, inwoners en bedrijven. Gemeenten mogen straks zelf bepalen hoe leegstaande boerderijen in het buitengebied gebruikt worden. Daarmee wordt vestiging van ICT-bedrijven en startups in cultureel-historische boerderijen ook mogelijk. In stedelijk gebied mogen gemeenten en bedrijven voortaan zelf bepalen hoe hoog reclamemasten worden.

Ook voor de bescherming van het landschap, de natuur en het cultureel erfgoed krijgen gemeenten een belangrijke rol. Zo mogen ze zelf bepalen of kampeerterreinen en bungalowparken in de toekomst worden uitgebreid. Kortom, de nieuwe Omgevingsvisie is een visie die gemeenten de ruimte geeft, de energietransitie mogelijk maakt en tegelijkertijd het mooie Groninger Landschap beschermd. Henri Schijf: ‘Met de omgevingsvisie, door sommigen de meest liberale in de geschiedenis van de provincie Groningen genoemd, kan de provincie vooruit’.