Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2015

Gaswinningsbesluit: terug naar 27 miljard kuub

Vandaag, 18 december 2015, heeft het kabinet besloten om de voorlopige voorziening voor het gasjaar 2015/2016 in stand te houden. Dit betekent dat de gaswinning wordt beperkt tot 27 miljard m³. De keuze voor dit productieniveau is in lijn met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Volgend jaar zal het kabinet, na advisering door SodM en decentrale overheden, een besluit nemen voor de langere termijn.

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven: “Telkens weer moet er een rechter of een kritisch rapport aan te pas komen om het kabinet te dwingen minder gas in Groningen te winnen. De veiligheid van Groningers echt vooropstellen betekent dat minister Kamp nu de principiële keuze moet maken om niet méér gas te winnen dan nodig is voor de leveringszekerheid. Dan hoeft de rechter straks dit kabinet niet opnieuw terug te fluiten.”

Stop met gasverslaving
Een structurele oplossing is om Nederland van zijn gasverslaving af te helpen. Daarom wil D66 inzetten op energiebesparing en schone energie. Dan hoeven we minder olie en gas te kopen van landen als Saoedi Arabië en Rusland. D66 wil dat huizen in Groningen worden verstevigd zodat Groningers een veilig thuis hebben. Deze huizen kunnen meteen worden geïsoleerd, zodat de energierekening fors omlaag kan. Daar moet meer haast mee worden gemaakt.

Versterk Groningse economie
Vorig jaar kromp de economie in Groningen met 8,8 procent. Daarom wil D66 dat het kabinet samen met de regio met een uitgewerkt plan komt om de komende tien jaar de economie in de provincie te versterken, zodat er ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid in Groningen is. Op initiatief van D66 is daar al eerder extra geld voor uitgetrokken.