Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 december 2015

Een groen, energiek, veilig en vrij 2016!

2015 is ten einde. Er gebeurde veel; in de wereld en in onze provincie. Het jaar waarin vele mensen huis en haard moesten verlaten als gevolg van terreur en extremisme. Na een gevaarlijke vluchtroute verwelkomde Nederland en Groningen deze mensen. Samen met vluchtelingen stonden we zij-aan-zij op de Grote Markt om op te komen voor onze vrijheid, gelijkheid en broederschap.

In de provincie gebeurde ook veel. Na de verkiezingen kwam D66 met een grotere fractie terug in de Groninger staten. Ook is D66 weer onderdeel van een coalitie, met een gedeputeerde op een flinke portefeuille: waaronder ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer, cultuur en Europa.

Mede door D66 komt er meer ruimte voor de energietransitie en gaat de provincie meer investeren op tal van terreinen. Duurzame energieopwekking, cultuur, natuur en het MKB zijn hier enkele voorbeelden van.

Ook gebeurde datgene waar Groningen al lang voor streed: verdere verlaging van de gaswinning. Na jaren van ondoordacht gaspompen uit de Groninger bodem heeft een ommekeer plaatsgevonden. D66 wil aankomend jaar graag samen met de Groningers, maatschappelijke organisaties, overheden en andere politieke partijen verdere verlaging van de gaswinning afdwingen. Daarnaast moeten alle regelingen goed georganiseerd worden en beschikbaar zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door gaswinning.

Aankomend jaar zullen er ook tal van andere ontwikkelingen zijn, zoals goede opvang voor de vluchtelingen die te gast zijn in onze provincie en de ontwikkeling van fondsen ten behoeve van de leefbaarheid, regionale economie en cultuur. De fractie van D66 zal in 2016 hard blijven werken aan ruimte voor ontwikkeling voor en met onze inwoners.

Vrijdag 22 januari nodigen de D66 afdeling Groningen-Stad, de regio Groningen en de raads- en Statenfractie iedereen van harte uit bij onze Nieuwjaarsborrel, meer informatie zal snel volgen op onze website. Rest mij iedereen namens D66 Provincie Groningen alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Op een groen, energiek, veilig en vrij 2016!

Tim Zwertbroek