Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2016

D66 steunt de economische waarde van sport

De D66 fractie heeft tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering van 2015 unaniem het collegevoorstel voor een eenmalige investering in het Topsportzorgcentrum gesteund. Door deze publieke investering in de sportinfrastructuur, kunnen de risico’s van de exploitatie gedeeld worden tussen verschillende private en semi-publieke organisaties.

Het steunen van deze investering in de realisatie van het Topsportzorgcentrum creëert voor de maatschappij verschillende waarden; economisch, onderwijskundig en in relatie tot gezondheid en welzijn. Daarnaast draagt deze investering bij aan de ontwikkeling van topsport (prestatief) en breedtesport (recreatief).

D66 is voor een integrale benadering van publieke bestedingen in de sport. Dit collegevoorstel is daar een goed voorbeeld van. D66 kijkt uit naar de nieuwe sportvisie van het college van Gedeputeerde Staten dat in februari aan de Provinciale Staten gepresenteerd zal worden.