Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 januari 2016

Snel internet cruciaal voor leefbaarheid

‘Snel internet is cruciaal voor de leefbaarheid in de provincie Groningen.’ Dat vindt D66 Statenlid Geert Kamminga. Door middel van schriftelijke en mondelinge vragen heeft D66 aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van internet in de provincie.

In schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten heeft D66 opheldering gevraagd over de huidige stand van zaken op dit vlak. Geert Kamminga: ‘Internet is cruciaal voor de leefbaarheid van en het vestigingsklimaat in het buitengebied. Elke bewoner van en elk bedrijf in de provincie Groningen zou snel internet moeten kunnen krijgen.’

In Groningen is de Economic Board bezig met het ontwikkelen van een plan van aanpak hiervoor. Tegelijkertijd ontstaan er bewonerscoöperaties die aan de slag willen met het aanleggen van de netwerken. D66 wil weten wat de stand van zaken is bij de Economic Board en heeft daarnaast aan Gedeputeerde Staten gevraagd of bewonerscoöperaties in aanmerking komen voor financiering uit de leefbaarheidsgelden. De antwoorden worden binnen enkele weken verwacht.