Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 maart 2016

Uitreiking ‘Aletta Jacobsprijs’ aan Petra Stienen

Sinds 1990 wordt er iedere twee jaar, door de Rijksuniversiteit Groningen, de ‘Aletta Jacobsprijs’ uitgereikt. De prijs wordt gegeven aan een vrouw met een academische opleiding die een voortrekkersrol vervult op emancipatiegebied en een voorbeeldfunctie vervult voor andere vrouwen. Dit jaar mag D66-Eerste Kamerlid Petra Stienen de prijs in ontvangst nemen.

De tweejaarlijkse prijs is vernoemd naar Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke studente geneeskunde. Zij studeerde in 1871 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie heeft zij zich op vele manieren ingezet om de levens-en arbeidsomstandigheden van vrouwen te verbeteren. Vele jaren was zij voorzitster van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ en was zij actief in de internationale vredesbeweging. De Rijksuniversiteit Groningen eert Aletta Jacobs met de tweejaarlijkse uitreiking van de naar haar genoemde prijs.

In 2012 won Els Borst deze prijs wegens de menslievende en genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het publieke debat op een grensverleggende wijze aan de orde heeft gesteld en voor hetgeen zij daarmee heeft bereikt. Haar werk kan worden gezien als een verlengstuk van de kwesties waar Aletta Jacobs zich in haar tijd voor inzette.

Dit jaar krijgt Petra Stienen de ‘Aletta Jacobsprijs’ voor haar vermogen de stem van vrouwen via haar werk door te geven en te versterken. Ze creëert ruimte voor ‘het andere geluid’ van vrouwen én mannen in Nederland en de Arabische wereld. Petra Stienen studeerde Arabisch en Midden-Oosten studies en wil een brug slaan tussen het Westen en de Arabische wereld. Ze is betrokken bij KRACHT on Tour, een initiatief dat vrouwen kansen en mogelijkheden wil laten zien om hun talent (nog) beter in te zetten en daarmee financieel zelfstandiger te worden. Sinds 2015 is ze Eerste Kamerlid.

Tim Zwertbroek en Wieke Paulusma feliciteren, namens D66 Groningen Stad en Provincie, Petra Stienen van harte met deze mooie prijs.

20160307_174116