Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 maart 2016

Energietransitie: trendvolger of koploper?

De energietransitie is de grootste uitdaging waar we als samenleving de komende decennia voor staan. Door de aardbevingen voelen we de urgentie voor die transitie in Groningen sterker dan elders. Een transitie van fossiele naar groene energie is een enorme uitdaging en is, als we de juiste keuzes maken en de schouders eronder zetten, goed voor de werkgelegenheid in, de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Groningen.

In maart presenteert het provinciebestuur haar energietransitieprogramma voor de periode 2015-2019. Dat is voor D66 Groningen het moment om onze helder neergelegde ambities vorm te zien krijgen. Ook moeten nu afspraken worden gemaakt over de manier waarop we dit goed en vooruitstrevend voor elkaar krijgen. Zodat Groningen een voorbeeld kan worden in Nederland en ook daarbuiten. Energietransitie in onze energieproductie, onze bebouwing en ons vervoer. Zo is Groningen de enige provincie van Nederland die haar handtekening heeft gezet om voor 2050 energieneutraal spoorvervoer te realiseren.

De volgende drie hoofdpunten zijn voor D66 cruciaal om van Groningen een voorbeeld en koploper te maken in de energietransitie:

De energietransitie begint bij de inwoners van Groningen. In steeds meer dorpen ontstaan energie coöperaties. Deze groepen inwoners willen zelf aan de slag om over te schakelen op duurzame energie. De provincie moet dit soort initiatieven steunen door belemmerende (ruimtelijke, financiële en administratieve) regelgeving weg te nemen en waar nodig financiële steun bieden. Tegelijkertijd moeten bij alle grote energieprojecten – of het nu windmolenparken of zonneakkers zijn – inwoners en omwonenden profiteren. D66 agendeert de komende maanden de nota’s waarin compensatie voor inwoners wordt geregeld. Als we willen dat de energietransitie hier slaagt moet Groningen meer durven vragen van ontwikkelaars dan men in Den Haag doet.

De energietransitie kan alleen slagen met een pro-actieve overheid. De provincie moet een leidende rol durven te nemen, draagvlak organiseren en vooral vaart blijven maken. Dat kan ook betekenen dat de provincie initiatiefnemer wordt bij grootschalige projecten. Het probleem van grootschalige duurzame energieprojecten, zoals het gebruik van aardwarmte, is vaak dat de hoge kosten (ver) voor de baten gaan. Bedrijven zijn niet geïnteresseerd in deze lange termijn rendementen. Dat kan alleen door de overheid worden opgelost, in nauw overleg met ondernemers zodat voldoende draagvlak ontstaat. D66 wil daarom ‘nieuwe nutsbedrijven’ bespreekbaar maken.

De gaskraan moet verder dicht. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de economische consequenties die dit heeft. Door de lagere gaswinning gaan zo’n 2000 banen verloren. Door vol in te zetten op de energietransitie kunnen wij een nieuw duurzaam economisch perspectief ontwikkelen. Samen met kennisinstellingen en ondernemers kunnen in Groningen nieuwe banen worden gecreëerd. De kennis en kunde kunnen we exporteren. Zo realiseren we samen een echt duurzaam economisch perspectief voor Groningen.

In Denemarken en Duitsland wordt op zonnige dagen met wind al zoveel energie geproduceerd dat ze het (bijna) gratis weggeven aan buurlanden. Als we in Groningen ook zo’n overschot kunnen creëren moeten we ervoor zorgen dat dat overschot slim wordt ingezet. Dat kan in samenspraak met onze ondernemers en door de juiste afnemers naar Groningen te halen. Dan kan onze energieproductie een economische trekker van jewelste worden. Het is en blijft wel zaak om de komende jaren en decennia gedecideerd keuzes te maken voor de energietransitie. Wat D66 betreft zijn dat de keuzes zoals hierboven beschreven: gaskraan verder dicht en alle ruimte en steun voor duurzame energie-initiatieven. Op naar een duurzame, leefbare en vooroplopende provincie Groningen.