Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 april 2016

Van dieselbus tot zelfrijdend voertuig

De afgelopen Statenvergadering van 20 april, was om verschillende redenen een bijzondere vergadering. René Paas werd geïnstalleerd als nieuwe Commissaris van de Koning. Na een feestelijke bijeenkomst in de ochtend werd hem symbolisch de voorzittershamer overhandigd. D66-Statenfractie heten René van harte welkom en wensen hem veel succes en plezier de komende jaren.

In zijn maiden speech sprak Sander Claassen over hoe hij is opgegroeid in Usquert en over hoe hij de ontwikkelingen in het openbaar vervoer van dichtbij heeft meegemaakt. Tijdens zijn studie heeft Sander regelmatig geforensd tussen zijn woonplaats en de stad Groningen. ‘Ik herinner me de onmiskenbare dieselgeur van de GADO bus, lijn 61 naar Uithuizen. Wie had kunnen voorspellen dat er jaren later in 2014 al serieuze plannen waren om bussen te laten rijden op waterstof? En dat er in 2009 bedacht werd dat er binnen tien jaar een autonoom rijdend voertuig, zonder stuur, chauffeur of gaspedaal, de openbare weg op zou gaan?’

D66 vind een basisnetwerk voor het openbaar vervoer van groot belang. Hierdoor is er de aankomende tien jaar zekerheid voor de inwoners over waar bussen rijden. Tegelijkertijd heeft de Statenfractie aangegeven ook waarde te hechten aan flexibiliteit in het OV-netwerk. Dit om mogelijke maatschappelijke vraagstukken in de toekomst te kunnen opvangen, maar ook om ruimte te houden voor innovatie en duurzaamheid van het openbaar vervoer.

20160420_193253

Naast de voordracht Basisnetwerk OV werd onder meer de voordracht Toerisme-visie 2016-2020 aangenomen. Fractievoorzitter Tim Zwertbroek sprak in zijn woordvoering vol lof over wat Groningers zelf doen ter bevordering van het toerisme in de provincie. ‘Met de actie  #mooigrunn, die vorig jaar door D66 en GroenLinks samen is uitgedragen, laten Groningers foto’s zien van onze mooie provincie, die zichtbaar zijn voor heel Nederland.’ Verder zegt Tim, namens de hele fractie, trots te zijn dat er gewerkt wordt aan een Cultuur-combinatie kaart. Dit initiatief komt rechtstreeks uit het programma van D66 waarmee toeristen meerdere culturele activiteiten gereduceerd kunnen ondernemen.