Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 mei 2016

D66 positief over de Omgevingsvisie 2016

Tijdens de commissievergadering Ruimte, Natuur en Leefbaarheid op 11 mei heeft Statenlid Henri Schijf namens D66 zijn tevredenheid uitgesproken over de, in het afgelopen jaar ontwikkelde, Omgevingsvisie 2016-2020.

Deze visie is een belangrijk kaderstellend document gericht op de fysieke leefomgeving waarin vijf thema’s voor de komende jaren worden behandeld (ruimte, natuur & landschap, water, mobiliteit & milieu) en waarin elf provinciale belangen uitvoerig worden weergegeven, waaronder meer ruimte voor duurzame energie, de bescherming van het landschap en cultureel erfgoed. Deze visie bevat ook vijf opgaven waar de provincie de komende jaren mee aan de slag gaat: gaswinning, energyport, groei & krimp, regio Groningen-Assen en het Waddengebied. Kortom een veel omvattend document dat van groot belang is voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie.

Henri Schijf heeft naast de inhoud ook zijn waardering uitgesproken over de wijze waarop deze visie tot stand is gekomen. ‘Via dialoog en overleg met vele partners, waaronder gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties, waarbij begrippen als “vertrouwen” en “openheid” centraal hebben gestaan, is deze omgevingsvisie ontwikkeld. Voor de gemeenten betekent dit ondermeer dat er meer beleidsruimte ontstaat ten opzicht van de huidige situatie. Ook wordt er meer ruimte geboden aan de ontwikkeling van duurzame energie in onze provincie.’

Fleur Gräper – van Koolwijk kan als verantwoordelijk gedeputeerde trots zijn als op 1 juli tijdens de Statenvergadering deze Omgevingsvisie formeel zal worden aangenomen door Provinciale Staten.

De Omgevingsvisie en de bijbehorende documenten zijn terug te vinden op de provincie website.