Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 mei 2016

Maatschappelijke betekenis van onderwijs in krimpregio

Donderdag 12 mei 2016 is Statenlid Sander Claassen op werkbezoek geweest bij het Hogeland College in Wehe-den-Hoorn. De heer A.J. Bugel (locatieleider) en de heer T.A. Nanninga (conrector) hebben inzicht gegeven in de wijze waarop de onderwijsinstelling haar maatschappelijke rol vervult in een krimpregio.

Samen met andere maatschappelijke organisaties probeert Het Hogeland College in Wehe-den-Hoorn meer betekenis te geven aan haar bestaan dan onderwijs alleen. Het bestaansrecht is primair gekoppeld aan het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, maar de school doet veel meer dan dat. Het is vooral een veilige plek waar kinderen uit de omgeving in hun eigen tempo en niveau zich kunnen ontwikkelen.

“Het Openbaar Vervoer richting de school is goed georganiseerd. Daardoor kunnen kinderen uit de regio, met name in de winterperiode, de school goed bereiken. In de zomerperiode komen de meeste kinderen met de fiets, ook al is de afstand soms meer dan 15 kilometer. Wel maken wij ons zorgen over de krimp en de gevolgen die dat kan hebben op de ontwikkelingskansen van kinderen uit de regio.” aldus de heer Bugel. “Daarom nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en ontwikkelen wij samen met andere organisaties initiatieven om de leefbaarheid te vergroten”.

De fractie van D66 heeft bewondering voor de toegevoegde waarde die de onderwijslocatie in Wehe-den-Hoorn vervult. Het Hogeland College ontwikkelt samen met andere maatschappelijke organisaties initiatieven die moeten leiden tot een duurzaam toekomstperspectief voor leerlingen uit haar omgeving. Dit zal bijdragen aan de leefbaarheid in het algemeen en de ontwikkelingskansen voor leerlingen in het bijzonder.

D66 zet in op de kwaliteit van voorzieningen, niet op de kwantiteit. Dat geldt voor scholen, bibliotheken, winkels en andere voorzieningen. Samen met gemeenten, inwoners en bijvoorbeeld een onderwijsinstelling als Het Hogeland College, kunnen wij bekijken wat nodig is in een gemeenschap, wat er al is en hoe dit functioneert. Vanuit deze samenwerking kan er vanuit ieders verantwoordelijkheid worden bijgedragen aan duurzame leefbaarheid in krimpregio’s.