Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 mei 2016

Groningen verwerpt winningsplan NAM

De provincie Groningen gaat niet akkoord met het gaswinningsplan van de NAM, dat op 1 april 2016 werd gepresenteerd. In het plan is nauwelijks aandacht voor de veiligheid, schadebeperking en het welzijn van de Groningers, zo schrijft de provincie in een advies aan minister Henk Kamp van Economische zaken. Als het aan de provincie ligt stemt de minister dan ook niet in met het plan van de NAM. Het advies van de provincie Groningen wordt ondersteund door de betrokken gemeenten.

D66 is verheugd dat de provincie eensgezind het winningsplan van de NAM verwerpt. Fractievoorzitter Tim Zwertbroek: ‘Dit plan doet geen recht aan de problemen die zijn ontstaan door de gaswinning, zoals de beschadigde huizen, infrastructuur en erfgoed.’ De Statenfractie maakt zich grote zorgen over de voortgang in het herstellen van schade en de wijze waarop dit gebeurt. Met name ons erfgoed is door de gaswinning nog in erbarmelijke staat.

‘Dit gaswinningsplan is een klap in het gezicht van de Groningers. Wederom blijkt dat de NAM een groot gebrek heeft aan compassie met de Groningers.’ Aldus Zwertbroek. In een eerdere commissievergadering uitte de D66-fractie al kritiek op tal van punten zoals voorgesteld door de NAM in haar winningsplan.

“Wie de veiligheid écht vooropstelt, streeft naar een vermindering van de gasproductie.” Is in het advies te lezen. De provincie vindt dat in het plan van de NAM de mogelijkheden voor minder gaswinning onvoldoende zijn onderzocht.

De provincie is een van de betrokken partijen waaraan minister Kamp het winningsplan heeft voorgelegd. Het advies wordt vóór 1 juni opgestuurd naar het Ministerie van Economische Zaken. Daarna komt de minister met een ontwerp- en instemmingsbesluit, dat nog voor iedereen ter inzage komt te liggen. Het is de bedoeling dat het kabinet vóór 1 oktober een definitief besluit neemt over de gaswinning.