Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juni 2016

Impuls overheid essentieel voor energietransitie

De energietransitie is een agendapunt wat geregeld onderwerp van debat is. Voor D66 is de energietransitie het belangrijkste onderwerp op de politieke agenda. Vanwege het effect van fossiele brandstoffen op het mondiale klimaat, maar zeker ook vanwege de gevolgen van de winning van fossiele brandstoffen in onze provincie. Nieuwe vormen van energieopwekking zorgen voor een groene, duurzame toekomst, een schonere leefomgeving en nieuwe werkgelegenheden op tal van gebieden.

Het komen tot een groene energiezuinige samenleving is niet een kwestie van kiezen voor de windmolen of een zonnepaneel. Het bevat een scala aan verschillende types van energieopwekking, samen met het energiezuinig maken van onze gebouwen. De D66 Statenfractie wil dat de provincie Groningen koploper wordt in het omvormen van de energiehuishouding en daarmee onze samenleving. Draagvlak in de maatschappij en optimale toegankelijkheid van nieuwe technieken voor individuen zijn daarin essentieel. De overheid dient impulsen te geven: ruimte in regelgeving in de ruimtelijke ordening en fondsen voor individuen en energiecoöperaties.

D66 is dan ook enthousiast over het plan “The Nordic City” dat op de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam werd gepresenteerd. Een perspectief voor Groningen om in 2035 de energietransitie te voltooien. Dit met een mooi economisch perspectief en een impuls van de leefbaarheid voor Stad en Ommeland. Het plan gaat aankomende weken op tournee door onze provincie, via iabr.nl is meer informatie te vinden.

De Stad Groningen heeft flinke stappen gezet om met geothermie maar liefst 4% van het energieverbruik te verduurzamen. De provincie geeft meer ruimte voor zonneparken en doet onderzoek naar kleine windmolens, zodat huishoudens zelfvoorzienend kunnen zijn. D66 is positief over deze ontwikkelingen: een overheid die investeert in Groningen en de drempel lager maakt om nieuwe vormen van energievoorzieningen te gaan gebruiken. Door deze weg in te slaan wordt Groningen zeker koploper en een voorbeeld voor andere regio’s om een groene samenleving te worden.