Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 juni 2016

Geen populisme: ga voor redelijkheid

‘We leven in een wereld met permanente dreiging van terreur, extremisme en intolerantie. Deze gebeurtenissen zorgen voor angst. Angst voor het onbekende. En angst voor elkaar.’ Met deze woorden begon D66 Statenfractievoorzitter Tim Zwertbroek zijn woordvoering tijdens de Algemene Beschouwingen van vandaag (29 juni 2016).

Angst mag ons niet weerhouden om onze blik te richten op de toekomst. En hoewel sommige oneliners onze wereld op een negatieve manier framen, is de werkelijkheid een stuk genuanceerder. Populistische trends zijn daarom ook niet blijvend. Onze manier van leven is dat wel. We wonen, werken, consumeren en recreëren in dit deel van de wereld, op een manier die past bij onze cultuur.

Duurzaam leven
We mogen best trots zijn op onze cultuur en onze omgeving. Het is dan ook van belang dat onze manier van leven een duurzame invulling krijgt. De provincie investeert in het creëren van banen, het organiseren van evenementen, het onderhouden van infrastructuur en het bewaken van onze veiligheid. D66 ondersteunt dit van harte en hoopt dat het College haar ambities, zoals die in de Voorjaarsnota 2016 zijn beschreven, tot uitvoering brengt.

Twee belangrijke aspecten dragen bij aan een duurzame en veilige samenleving, dat zijn de energietransitie en een circulaire economie. Met de energietransitie zetten we in op schone en duurzame energiebronnen, maken we huizen en gebouwen energiezuinig en moet de gaswinning omlaag. De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt.

United, not divided
Wie het was, dat weten we niet, maar er is iemand die op het provinciehuis een tekst heeft geschreven: “I want to be united, not divided”. Waarom heeft deze persoon dit opgeschreven? Verwijst dit naar de Brexit, het referendum waarbij Groot-Brittannië heeft aangeven geen lid meer te willen zijn van de Europese Unie? Of is dit een stille oproep over onze eigen samenleving?

20160629_114430

Hoewel de verzuiling van Nederland al decennia achter ons ligt, zijn we nog altijd geneigd om onderscheid te maken op basis van typerende kenmerken. Maar het maakt toch niet uit wat je geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, geaardheid of nationaliteit is? We zijn toch allemaal mensen? We moeten eens af van dat “hokjes denken” en daarom zal de Statenfractie van D66 zich blijven inzetten voor een open en tolerante samenleving.

De woordvoering, die fractievoorzitter Tim Zwertbroek tijdens de Statenvergadering heeft voorgedragen, is te vinden als pdf: Algemene Beschouwingen 2016.