Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 juli 2016

Een fijne zomer toegewenst!

Het eerste politieke jaar van de statenperiode 2015-2019 is voorbij en daarmee begint het reces. Afgelopen woensdag was de laatste Statenvergadering, waarin fractiegenoot Bianca Kruize in goede gezondheid haar rentree maakte in de Groninger Staten.

De fractie is blij dat Bianca weer actief is in de provinciale politieke arena. Haar energie, kunde en humor zijn van enorm belang voor het team. Wij bedanken Sander Claassen voor zijn enthousiasme en inzet als vervanger van Bianca de afgelopen weken.

Betrokken jaar
Afgelopen jaar is er veel gebeurd. Zo hebben we afscheid genomen van Max van der Berg als commissaris van de koning en René Paas verwelkomd. We hebben werkbezoeken afgelegd en zijn in gesprek gegaan met betrokken Groningers.  Er is een nieuwe omgevingsvisie, een meerjarenprogramma (Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen) en een sport-en beweegvisie vastgesteld. Programma’s waarmee we de komende jaren aan de slag gaan.

We hebben gewerkt aan het veiliger en duurzamer maken van onze samenleving. Dit hebben we gedaan door ons in te zetten op de vermindering van de gaswinning en het investeren in de energietransitie. Dit zetten we de komende tijd door en hopen de inwoners van onze provincie daar bij meer te kunnen betrekken.

Redelijkheid
Tijdens de Algemene Beschouwingen van juni riep ik op om voor redelijkheid te gaan en niet vast te houden aan populistische oneliners. Dit geld voor tal van onderwerpen, maar ook voor de vluchtelingen. Er wordt veel gezegd over deze mensen, maar ook zij hebben recht  op huisvesting. Via een motie van D66, die breed omarmd werd in de Staten, willen we aan de slag om vluchtelingen op een goede manier onderdak te bieden. Met oog voor balans in de samenleving en een leefbaar Groningen.

Dit weekend heeft de Statenfractie, samen met de Gedeputeerde, een heidag. Om terug te blikken, maar vooral vooruit te kijken naar het aankomende politieke jaar.

Namens de Statenfractie en onze Gedeputeerde wens ik iedereen een mooie en (hopelijk) zonnige zomer!
Tim Zwertbroek