Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juli 2016

Heidag in onze prachtige provincie

Zaterdag 9 juli gingen de Statenfractie en de Gedeputeerde samen de hei op. Nou ja, de hei, het werd Smeerling. Hier hebben we geëvalueerd, gebrainstormd, gewandeld en gegeten. Met het zomerreces voor de boeg hebben we op een ontspannende wijze teruggekeken op de afgelopen periode en onze blik gericht op de komende tijd.

Tijdens een Heidag is het goed om even stil te staan bij hoe het afgelopen jaar ging, waar we nu staan en hoe we als team functioneren. We hebben mogen constateren dat we ons, als D66 Statenfractie, een eenheid voelen en dat we samen met onze Gedeputeerde Fleur goed kunnen samenwerken op tal van provinciale thema’s.

Hoe nu verder..
Maar hoe zetten we dit de komende periode door? Hoe kunnen we nog meer punten uit ons verkiezingsprogramma realiseren? Het is nog best lastig om grote clusters zoals energie, landbouw, financiën en economie te integreren in een strategie. Want waar leggen we de focus op? Hoe past onze ambitie voor een energietransitie is al die provinciale beleidsstukken?

fractiedag

Tijdens de brainstorm gingen we hier dieper op in. Met behulp van een flipover hebben we alles schematisch kunnen opstellen. Want veel van onze profileringspunten, zoals open data, openbaar vervoer en MKB, zijn geïntegreerd in verschillende beleidsterreinen. Hoe verhoudt alles tot elkaar? En hoe brengen we onze onderwerpen, de beleidsvisies én de input van burgerinitiatieven bij elkaar? Dat is iets waar we vanaf augustus mee verder gaan.

De natuur in
Het overleg in de ochtend was niet het enige dat om inzicht en creativiteit vroeg. Een wandeling door Westerwolde met uitleg van boswachter Jan Lantinga is erg leuk, maar wat doe je als je een kudde Lakenfelders tegenkomt? Je kan niet dwars door de koeien heen banjeren. De oplossing was gauw gevonden toen de eerste Statenleden over het prikkeldraad heen klommen en met een aanloopje over de sloot heen sprongen.

Gelukkig was de wandeling verder vooral erg aangenaam. Smeerling is een deel van Natuurnetwerk Nederland en een heel mooi natuurgebied. Onze gids vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het gebied, het ontginnen van het land en het indammen van het riviertje de Ruiten Aa. Jan vertelde met trots dat het gebied een aantal jaren geleden zoveel mogelijk in oude glorie is hersteld door de Ruiten Aa weer op natuurlijke wijze te laten meanderen.

Tijd voor vakantie
Na het zien van vele soorten bloemen, insecten, Blaarkoppen en waterjuffers sloten we de dag af. We concludeerden dat er na het reces een flinke berg werk wacht. Maar ook dat we er gezamenlijk in volle vaart en met alle vertrouwen er weer volledig voor gaan. Nu eerst reces, eind augustus begint de politieke arena weer. Graag tot dan!

fractiedag juli