Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 september 2016

Akkoord van Westerlee

In 2015 is het akkoord van Westerlee gesloten. Doel van dit akkoord is om een oplossing te bieden voor én de hoge kosten van de sociale werkvoorziening én voor de te hoge werkloosheid in Oost Groningen. We zijn twee vergaderjaren verder en hebben veel geld uitgegeven aan consultants. Maar geen resultaat bereikt voor werk in de regio. 

Integendeel. We zijn beland in een structuurdiscussie over hoe Synergon en Wedeka aangestuurd moeten worden. Waarbij een compromis gesloten is waar niemand tevreden over is. Een compromis dat niet leidt tot lagere kosten en niet resulteert in meer werk in de regio. Een compromis dat eerder laat zien dat de regio hopeloos verdeeld is in plaats van te laten zien dat de regio op wil komen voor haar inwoners.

De D66 fracties in Oost Groningen willen weer terug naar het oorspronkelijke doel: Hoe kunnen we zorgen dat mensen niet meer aan de kant staan zonder dat ze werk hebben of anderszins betrokken worden bij onze samenleving?

Een grote opgave waarvoor D66 een sociale aanpak wil!

Ongeveer 10.000 mensen in Oost Groningen hebben geen werk. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid. Maar al deze mensen delen de wens er bij te willen horen, mee te mogen doen. Daar wil D66 aan bijdragen.

Hoe?
Allereerst moeten de gemeenten in Oost Groningen zich volledig bewust zijn dat ze samen één arbeidsmarkt zijn. Vlagtwedde moet net zo blij zijn met een nieuwe baan in Pekela als Oldambt met een baan in Stadskanaal. Dus we moeten onmiddellijk stoppen elkaar te beconcurreren.

De eerste prioriteit zijn de mensen die NU buiten de boot vallen. Denk aan nieuwe werklozen, schoolverlaters, jong gehandicapten. Voor hen is er geen ander vangnet dan wat de gemeenten kunnen bieden.

De gemeenten hebben vanuit de participatiewet die taak om deze mensen op te vangen. Met een uitkering, maar ook met een al dan niet beschutte werkplek. In oude termen, bij een baas of bij Synergon of Wedeka.

D66 wil dat per persoon bekeken wordt welke mogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Velen kunnen zich daar redden indien er voldoende vacatures zouden zijn. Daarover verderop meer.

TDC
Maar anderen hebben hulp nodig. In een Training en Diagnose Centrum (TDC) kan beoordeeld worden wat per individu mogelijk en nodig is. De gemeenten in Oost Groningen werken al met TDC’s. Het enige dat mist is dat gewerkt wordt alsof het één organisatie is. Dus met één beleid, met dezelfde regels. En dat is raar want we zijn wel één arbeidsmarkt.

Door een individuele toets wordt duidelijk of ingezet kan en moet worden op regulier werk of meer beschut werk. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over wat iemand doet waarvoor nog geen werkplek gevonden is. Dat kan zijn werk zoeken of scholing volgen, maar ook vrijwilligerswerk of mantelzorg. Hoe dan ook, niemand komt langs de kant te staan. Iedereen levert de inzet passend bij hem of haar, maar niet vrijblijvend. Niemand wordt afgeschreven. D66 vindt het de sociale plicht voor de gemeenten dat iedereen betrokken wordt bij de samenleving!

D66 wil daarom de TDC’s met één gezamenlijke ontwikkelagenda eenduidig en herkenbaar positioneren in Oost Groningen.

Nieuw bedrijf
Voor de mensen waarvoor beschut werk gezocht moet worden kan één modern bedrijf opgericht worden door de gemeenten samen. Een nieuwe start voor nieuwe behoeftes.

Synergon en Wedeka kunnen nog enkele jaren daarnaast bestaan. Maar logisch zou zijn op termijn de mensen die daar werken stap voor stap over te laten gaan óf naar het gewone bedrijfsleven óf naar het nieuwe bedrijf voor beschut werk. Resultaat van deze keuze is geen onrust bij de medewerkers van Wedeka en Synergon en geen gekunstelde structuur voor beide bedrijven om iedere huidige bestuurder tevreden te houden. Het probleem lost zich in enkele jaren vanzelf op.

Werk
Belangrijk is dat in Oost Groningen meer werk komt. Bestuurlijke ruzies helpen daarbij niet. Maar ook een eensgezind Oost Groningen heeft nog niet direct een florerende arbeidsmarkt. Maar dichtbij is werk. In Duitsland, net over de grens. Wel zijn er praktische belemmeringen die opgelost moeten worden. Maar laten we die belemmeringen dan ook aanpakken.

Waarom geen Oost Groninger uitzendbureau dat mensen over de grens detacheert. Werken in Duitsland met de Nederlandse regels voor je arbeidscontract? De gemeenten kunnen bijvoorbeeld bijdragen in vervoerskosten.

En, uiteraard, samen met alle gemeenten trekken aan werkgelegenheid hier. Bij bedrijven vanuit Duitsland, bij bedrijven elders in Nederland, maar zeker ook samen met ons eigen bedrijfsleven. Dit met één Oost Groninger mond, die weet wat er mogelijk is in de regio, die weet welke kwaliteiten onze werkzoekenden hebben, die weet hoe fantastisch kansrijk Oost Groningen is!

Een verdeeld Oost Groningen blijf een probleemregio. Maar samen maken we Oost Groningen sterk!

Gerard Sanders Vlagtwedde
Alian Spelde Veendam
Klaas Pals Stadskanaal
Bianca Kruize Provincie Groningen
Johnny de Vos Oldambt