Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 december 2016

Geef ruimte om marters diervriendelijk te verjagen

Met de vaststelling van de Natuurvisie 2013-2021 komt ook de vraag naar voren wat er gedaan mag worden aan de overlast van beschermde diersoorten zoals de marter. Door een amendement van D66 wordt het per 1 januari 2017 mogelijk voor gemeenten om deze overlast op een diervriendelijke manier te bestrijden.

De natuurvisie, die onlangs is vastgesteld, is een actualisatie van het huidige natuurbeleid van 2013. Het uitgangspunt van de nieuwe natuurvisie is het continueren van het huidige beleid. Per 1 januari 2017 treedt de ‘Wet Natuurbescherming’ in werking. Hiermee krijgt de provincie Groningen nieuwe verantwoordelijkheden en taken die voorheen bij het Rijk lagen. Het doel van deze wet is de biodiversiteit in onze provincie in stand te houden.

Overlast steenmarters beperken
Woensdag 14 december heeft D66 Statenlid Geert Kamminga een amendement ingediend om gemeenten de mogelijkheid geven om overlast van marters op een diervriendelijke manier te bestrijden. Een ruime meerderheid van de Staten stemde voor dit amendement.

Kamminga: ‘Steenmarters zorgen voor overlast. Ze bijten autokabels door en doden kippen. Daarnaast komen er steeds meer steenmarters bij. Ze kennen namelijk geen natuurlijke vijanden en er is voldoende voedsel voorhanden. Daarom willen wij dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om steenmarters te vangen en te verplaatsen in het geval van overlast binnen de bebouwde kom.’

D66 is een groene, duurzame partij. We vinden het belangrijk dat de bescherming van dieren en de natuur in een goede harmonie samen gaat met de welzijn van mensen. Als er overlast is, moeten we dit op een diervriendelijke manier kunnen bestrijden. Dierenoverlast bestrijden betekent niet automatisch dat de marters worden gedood. D66 heeft vreedzamere oplossingen in gedachten, vangen van de dieren en ze elders los te laten. Maar dan moeten gemeenten die mogelijkheden wel krijgen. Niets doen is geen optie, omdat je dan het risico loopt dat marters op een illegale manier bestreden worden en dit komt dan niet ten goede van de dieren zelf.

Via het Dagblad van het Noorden roept Geert Kamminga op om de marter-overlast aan te pakken.