Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 december 2016

Groningen Airport Eelde: investeren onder voorwaarden

Tijdens de laatste Statenvergadering van dit jaar sprak Statenfractievoorzitter Tim Zwertbroek over de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE). Van de drie mogelijke scenario’s die al eerder zijn besproken (afbouwen, continueren of investeren), kiest D66 onder voorwaarden voor de derde optie: investeren in de ontwikkeling van GAE tot een internationale luchthaven. 

Het is een gewichtige keuze die gemaakt moest worden. Er zijn drie toekomstscenario’s gepresenteerd: afbouwen, waarbij we definitief afscheid nemen van het vliegveld; het continueren van de huidige situatie; of investeren met als doel een florerende luchthaven. Voor D66 is het scenario “continueren” geen optie. Dit zal namelijk, ondanks een investering, in de toekomst alsnog leiden tot een sluiting van het vliegveld.

D66 vindt het belangrijk dat de provincie Groningen bereikbaar is en dat er goede verbindingen zijn met de Randstad en andere grote agglomeraties. In het geval van het eerste scenario is het essentieel dat de Provincie investeert in deze verbindingen.

In het geval van fors investeren, het zogenoemde derde scenario, heeft de D66 Statenfractie de nodige voorwaarden. Allereerst zal het Noorden achter Groningen Airport Eelde moeten gaan staan. Dit houdt in dat onder meer Noordelijke ondernemers de luchthaven substantieel gaan ondersteunen. Dit betekent ook een verandering van het bestuur. Door het bestuursmodel te splitsen in een Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) en Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij (LOM) kan Groningen Airport Eelde een semioverheid organisatie worden. D66 wil dan ook dat er voor de LEM een private partij wordt gevonden.

Luchtvaart is nog steeds niet de meest duurzame manier van vervoer en het is maar de grote vraag of dit in de toekomst anders zal zijn. Daarom blijven we werken aan een duurzame manier van vervoer, in de lucht, maar ook zeker op de grond. Wij kunnen dat onder andere doen in ons eigen wagenpark, het werken aan goede fietsverbindingen en het openbaar vervoer. D66 ziet in deze laatste twee graag een impuls. Wij zijn dan ook verheugd dat het college stevig aan de slag wil met verduurzaming van de busverbindingen in en om de stad Groningen.

Tim Zwertbroek: ‘Na lang wikken en wegen binnen mijn fractie, samen met partijgenoten in Noord-Nederland en onze achterban, is de balans doorgeschoten naar een voorkeur voor scenario drie: investeren in Groningen Airport Eelde. Maar dan wel met de reeds bekende voorwaarden. Wij zeggen dan richting Gedeputeerde Staten: Doe het goed of doe het niet!’