Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 januari 2017

Gräper – van Koolwijk ondertekent “We the North”

Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk heeft afgelopen woensdag 11 januari, namens de provincie Groningen, het convenant “We the North” getekend. Met dit cultuurprogramma kan er in Noord Nederland geëxperimenteerd worden om het culturele aanbod hoog te houden.

De Raad voor Cultuur is van mening dat cultuur­beleid haar wortels moet hebben in de regio. Dat vonden we in het Noorden ook. Omdat wij elkaar in Noord-Nederland goed weten te vinden, zowel in het culturele veld als bij de overheden, hebben wij onszelf benoemd tot de Culturele Regio Noord Nederland. Voor dit vierjarige programma is € 2.400.000 beschikbaar gesteld door de drie noordelijke provincies en de steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen.

Versterken van cultuur
We willen in het Noorden in de periode 2017-2020 als “experimenteerregio” fungeren. Wij hebben de ambitie om de bestaande interactie tussen stad en landelijk gebied, tussen disciplines, tussen cultuur en andere maatschappelijke vraagstukken verder te versterken en te stimuleren over stads- en provinciegrenzen heen. Hiermee willen we de cultuur in Noord Nederland versterken en mede oplossingen bieden voor bovengenoemde uitdagingen in onze regio en ook in de rest van Nederland.

Experimenteerbudget
Het programma “We the North” is niet bedoeld als subsidieloket waar iedereen aanvragen in kan dienen, maar een experimenteerbudget. Per experiment wordt een projectgroep geformeerd, aangesteld door een van de zeven overheden. Deze projectgroepen verzamelen ideeën uit de cultuursector en ontwikkelen samen met experts uit het veld een aantal voorstellen voor de komende vier jaar.

Innovatieve culturele projecten
‘Noord Nederland is uitermate geschikt voor tal van innovatieve projecten: op het gebied van duurzame energie, elektrisch vervoer, maar ook zeker qua culturele activiteiten.’ Aldus Gedeputeerde Gräper – van Koolwijk.

‘Ons Noordelijk landsdeel beschikt over een gevarieerd cultureel aanbod zowel in de kunsten als het erfgoed. Het landschap is zeer divers met mooie oude steden en dorpen waar een rijke culturele geschiedenis aan ten grondslag ligt. Het is een gebied met een bijzondere geschiedenis met interessante verhalen, waarin veel mensen zich sterk maken voor kunst en cultuur. En daarom verdient cultuur in het noorden alle kansen. Dit project biedt extra mogelijkheden.’