Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 februari 2017

Herindeling Groningen-Haren-Ten Boer

In de Statenvergadering van 1 februari sprak Statenlid Henri Schijf over de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer. Een onderwerp dat de gemoederen de laatste jaren erg heeft bezig gehouden. Tim kon vanwege een brand aan zijn woning en de daardoor veroorzaakte verwondingen zijn eigen woordvoering niet doen, daarom droeg  Henri Schijf deze voor:

De Statenfractie van D66 heeft veel gesproken over de herindeling omdat wij ons er bewust van zijn dat deze gevoelig ligt in de samenleving. Primair in Haren. En dat er veel emotie bij komt kijken. Herindeling is een onderwerp dat voor alle inwoners gevolgen heeft. Wij konden niet vermoeden dat de toonzetting over dit onderwerp zo scherp zou worden als dat de laatste dagen het geval is geweest.

D66 is altijd helder en consequent geweest. Wij zijn voor een herindeling in onze provincie. Waar de laatste jaren in de hele provincie hard aan is gewerkt en volop ruimte is gegeven aan gemeenten om in wisselend tempo plannen uit te werken. In het geval van de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer steunen wij de lijn van het college van Gedeputeerde Staten. Deze herindeling speelt ook bij het bestuur en de burgers van Groningen als ook Ten Boer. Beide gemeenten zijn hier positief over.

Er zijn verschillende redenen daartoe: op het gebied van financiën, maar zeker ook de maatschappelijke opgaven, nu maar zeker in de toekomst, het regionale perspectief en het lonkend perspectief van een sterke veelzijdige grotere gemeente met een sterke bestuurskracht. Dit zijn allemaal elementen die in die beslissing van herindeling een belangrijke rol hebben. De rapporten die wij hebben mogen ontvangen bevestigen dit beeld.

De gemeente Haren heeft naast het zoeken naar een alternatieve herindeling met Tynaarlo, vooral gekeken naar de mogelijkheid om zelfstandig te blijven. Wij spreken onze waardering uit voor het werk dat in Haren is verricht. We vinden het echter wel bijzonder jammer dat het bestuur van Haren na besluitvorming in de Raad in september heeft besloten niet meer te willen deelnemen aan de gesprekken met Groningen en Ten Boer, omdat op deze manier de mogelijke wensen van de inwoners van Haren niet meer kunnen worden ingebracht.

Helaas ziet mijn fractie in Haren niet de zekerheid die de aankomende jaren geboden moet worden. Gevolg zou een sterke lastenverhoging zijn en fikse bezuinigingen. De ambitie om de kwaliteit van de gemeente te verhogen is mooi, maar staat op gespannen voet met de financiële situatie.

Wij hopen dat eenieder in de toekomst constructief wil samenwerken om te komen tot een sterke nieuwe gemeente die haar inwoners kansen biedt en voor haar zorgt. De D66 Statenfractie is ervan overtuigd dat de nieuwe gemeente er alles aan zal doen om de afstand tussen de burgers en het bestuur zo klein mogelijk te houden.

Het debat over de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer is terug te zien op de website provinciegroningen.nl.