Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 februari 2017

Staten: vertegenwoordig de belangen van RTV Noord

Tijdens de Statenvergadering van vorige week (1 februari) sprak D66 niet alleen over de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer, maar ook over RTV Noord. Vanwege landelijke bezuinigingen zijn er zorgen over de kwaliteit van het regionale media-aanbod. D66 heeft daarom samen met CDA en SP een motie ingediend.

Een onafhankelijke regionale omroep met een groot bereik is van groot belang voor de provincie Groningen. RTV Noord vertegenwoordigt een belangrijke rol in de controle van regionale en lokaal bestuur en politiek, voor nieuwsgaring en voor de uiting van de Groninger taal en cultuur.

D66 vindt het daarom ook van groot belang dat de Provincie zich inzet om de kwaliteit van RTV Noord te beschermen. Maar daarin moet de Provincie wel de rol spelen die hierbij past. Sinds 1 januari 2014 is namelijk de Rijksoverheid de bestuurlijke en financiële verantwoordelijke voor de regionale omroep en niet de Provincie. Met de bezuinigingen en nieuwe wet- en regelgeving van het huidige kabinet, is de positie van de omroepen niet altijd even zeker. Ondanks de 17 miljoen die nu is toegezegd zal er ook het komende jaar nog veel overlegd en gelobbyd moet worden.

D66 Statenlid Geert Kamminga: “RTV Noord is een omroep die van groot belang is voor deze regio. Deze mening delen wij met andere partijen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om ons gezamenlijk sterk te maken voor deze regionale omroep en de belangenbehartiging in Den Haag goed te vertolken. Met de aangenomen motie hebben we het college van Gedupeerde Staten verzocht om bij de Tweede Kamer te zoeken naar een structurele oplossing.”