Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 februari 2017

Investeren in groene en schone groei met elektrische bussen

Afgelopen vrijdag (10 februari) was in Groningen de presentatie van de eerste waterstofbus en de elektrische bus door Qbuzz. De twee exemplaren werden door D66 Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) onthuld. Beide typen bussen stoten geen CO2 uit en passen daarmee in het beleid van de provincies Groningen en Drenthe, die steeds schonere bussen willen laten rijden.

In de begroting voor 2017 heeft de Provincie Groningen de wens uitgesproken om verschillende pilots te willen uitvoeren voor het verduurzamen en innovatief maken van het bus-en treinvervoer. Met de pilot Waterstofbus wil de Provincie ervaring opdoen met alle procedures en regelgeving met betrekking tot het laten rijden van een bus op waterstof.

D66-kamerlid van Veldhoven is erg enthousiast over deze pilot. Het sluit mooi aan bij de oproep die D66 al in 2014 deed: de lucht in onze steden moet schoner. ‘Dit is niet alleen een geweldige mijlpaal voor de gezondheid van de inwoners van onze steden, maar door voorop te lopen in duurzame innovatie creëren we ook werkgelegenheid. Groningen kan hierbij een prachtig voorbeeld worden.’

Groningen als duurzaam voorbeeld
Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk: ‘De provincie Groningen wil het goede voorbeeld geven door het openbaar vervoer te verduurzamen. Door onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen af te bouwen, ontwikkelen we tegelijkertijd nieuwe technologie. Dit biedt ook enorme kansen voor de regio. Er vormt zich zo een duurzaam industrieel cluster in de Eemsdelta regio; waar bedrijven als AkzoNobel de groei aanjagen en waar de haven van Delfzijl en de Eemshaven van profiteren.’

Vanuit de stad Groningen was D66-wethouder Paul de Rook aanwezig. ‘Binnenkort komen er ook een vrachtwagen, veegwagentje en zelfs een personenwagen van stadsbeheer op waterstof. De belangrijkste eis hierbij is natuurlijk dat de waterstof groen geproduceerd wordt en dit kan hier in de regio. Zo willen we de energietransitie in Groningen aanjagen.’

De bovenstaande foto’s zijn gemaakt door Colette Vrolijk.