Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 februari 2017

Eenheid over de Groningse gaswinning

Afgelopen week vertrokken we met een bus vol Groningers naar Den Haag. Een week daarvoor (8 februari) vond het landelijke lijsttrekkersdebat plaats in Groningen en de daar aanwezige debaters waren het eens over de toekomst van de gaswinning. Om de Tweede Kamerleden aan hun verkiezingsbelofte vast te houden, overhandigde de commissaris van de koning René Paas een manifest aan de landelijke lijsttrekkers.

De gevolgen van de gaswinning en de aardbevingsproblematiek zijn groot in Groningen. Het gaat niet alleen om de scheuren in woningen en gebouwen. Maar ook om het effect op de leefbaarheid, economische ontwikkeling en het gevoel van veiligheid van de mensen in deze regio. Erkenning van de problemen, het terugbrengen van het niveau van de gaswinning, het vergoeden van de geleden schade, het terugbrengen van de rol van de NAM, het depolitiseren van dit onderwerp en de versnelling van de energietransitie, dat is wat de Groningers vragen van de landelijke politiek.

Duidelijkheid geven
Voorafgaande het gasdebat overhandigde René Paas een manifest aan de leden van de vaste Kamercommissie. Deze oproep vanuit Groningen was bedoeld om bij de politieke partijen aandacht te vragen voor het gaswinningsdossier, zodat zij hier vóór de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart afspraken over kunnen maken. René Paas werd hierbij ondersteund door een brede vertegenwoordiging van inwoners, bestuurders en ondernemers van verschillende organisaties en partijen uit de hele provincie Groningen.

Centraal stond de oproep om een einde te maken aan het politieke gehakketak en duidelijkheid te geven over hoe de aardbevingsproblematiek opgelost gaat worden. De Tweede Kamer gaf hier gehoor aan door een gezamenlijke motie in te dienen. Minister Kamp gaf in het Kamerdebat geen krimp toen het ging over het niveau van winning. De motie is 21 februari door de Tweede Kamer aangenomen, maar concrete afspraken zal pas na de komende verkiezingen in het toekomstige coalitieakkoord worden vastgelegd.

Koploper in energietransitie
D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven benadrukte in haar woordvoering het belang van samenwerken én veiligheid. “Alle inwoners van Nederland moeten veilig kunnen wonen. Dus ook de Groningers. Dat is vanzelfsprekend. Daarom zal de gaswinning ook verder naar beneden moeten. Met het verder afbouwen van de gaswinning, kunnen we ons tegelijkertijd inzetten op duurzame en schone alternatieven. We kunnen Groningen koploper maken in de energietransitie. Dat is goed voor Groningen én voor Nederland.”